Rijkshuisstijlaward voor Total Identity

08-06-2010 (10:35) - Bureaus

Total Identity heeft een Rijkshuisstijlaward gewonnen met het ambitiedocument vernieuwing Rijnstraat 8 in de categorie drukwerk. De award, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt laat zien dat er binnen de kaders van de rijksbrede huisstijl gevarieerde, creatieve en originele mogelijkheden zijn.

Met het ambitiedocument beoogt de opdrachtgever de geesten rijp te maken voor de ingrijpende gewenste vernieuwing. Aan de tekst voegde Total Identity daarom een visuele verhaallijn toe die er toe dient om de blik van de lezer te kantelen van ‘wat is’ naar ‘wat kan zijn’. Van het cijfer 8 op de voorkant naar ∞ op de
achterkant. De jury waardeerde met name de uitgesproken typografie, die het document tussen luchtigheid en gewicht laat balanceren. Na de vernieuwing zullen onder ander het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer er gehuisvest gaan worden.

Opdrachtgever:
Programmadirectie Nieuwe Huisvesting, Ministeries VROM en VenW
Ontwerpers: Marthe Bjelkarøy, Edwin van Praet, Sandra Roozen
DPP: Paul Monster
Client Services: Marcel Douw, Erik Mastebroek


RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch