Afgeslankt ORN en STER verstevigen samenwerking

Afgeslankt ORN en STER verstevigen samenwerking

30-06-2017 (14:21) - Economisch

De Raad van Commissarissen van ORN heeft na een intensieve periode vanonderzoek naar toekomstopties en in nauw overleg met de RPO’s (Regionale Publieke Omroep) voor ORN en de Ster volgende stappen naar de toekomst gezet: 


drie speerpunten

ORN is in haar operatie aanzienlijk afgeslankt met nog meer focus op haar sales kerntaken. In dit verband hiermee, gaat ORN intensiever samenwerken met de STER:

· ORN zal een aantal ondersteunende activiteiten op het gebied van HR, Juridische Zaken en Marketing Intelligence bij de Ster afnemen.

· Samen zullen ORN en STER een aantal sales pakketten, voor specifieke doelgroepen, ontwikkelen voor de nationale advertentiemarkt voor televisie en radio.

· De STER biedt de 13 regionale publieke omroepen de mogelijkheid om alle nationale en programmatic online sales activiteiten voor hen uit te voeren. ORN zal zelf geen actieve rol op dit gebied meer vervullen.

Met deze intensieve samenwerking creëert de raad van commissarissen voor ORN een toekomstperspectief waarmee zij in kan spelen op de snel veranderde marktomstandigheden voor lineaire radio- en tv activiteiten.


Frank Eijken

De statutaire directie van ORN Holding BV zal per 1 september door Frank Eijken in deeltijd worden ingevuld. Martijn Boxman wordt benoemd als Sales Director en krijgt de verantwoordelijkheid voor het dagelijks uitvoeren van de sales activiteiten. Wil Disseldorp wordt verantwoordelijk voor de interne verkooporganisatie van ORN. 

Per 1 september wordt de raad van commissarissen opgeheven en treden Frank Eijken en Marc Stubbé als zodanig af.


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing