Gezamenlijke pilot KPN en Vodafone

16-07-2012 (08:26) - Marketing

KPN en Vodafone Nederland starten vanaf september 2012 een gezamenlijke pilot om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in de toekomst meer mobiele opstelpunten en daaraan gerelateerde faciliteiten te delen. 
 
De pilot betekent een uitbreiding van reeds bestaande afspraken over het delen van mobiele opstelpunten, die aanbieders verplicht antennes van andere aanbieders in hun masten te plaatsen als daarvoor ruimte is. Dit zou op termijn kunnen leiden tot meer efficiëntie bij gebruik van mobiele opstelpunten waardoor betere dekking, lagere netwerkkosten voor operators en milieuvoordelen gerealiseerd kunnen worden.
 

Het uitgangspunt van de pilot is dat het kwaliteitsniveau voor klanten gelijk blijft of wordt verbeterd. De samenwerking past binnen een ontwikkeling in Europa – en wereldwijd – waarbij operators in toenemende mate samenwerken op het gebied van mobiele netwerkinfrastructuur. 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch