Codius Media versterkt directie

13-06-2012 (08:37) - Media

Codius Media, initiatiefnemer van ‘Woonstijl’, bindt de strijd aan met uitgevers Sanoma Media en Wegener. ‘Woonstijl’ groeide in de afgelopen drie jaar uit tot een oplage van ruim 500.000 exemplaren en is hiermee het snelst groeiende magazine van Nederland op het gebied van wonen. Codius Media heeft het ambitieuze plan om binnen twee jaar door te groeien naar een oplage van 2,5 miljoen stuks in een markt die massaal te kampen heeft met dalende oplages en krimpende advertentievolumes.
 
Het concept ‘Woonstijl’ verbindt op een unieke wijze het sterke punt van landelijke woonmagazines enerzijds (hoogwaardige woongerelateerde content) en regionale kranten anderzijds (een groot bereik in de regio). Hiermee wordt een unieke kans gecreëerd voor lokale en regionale woongerelateerde adverteerders. 
 

Lodewijk Tromp en Arie van Loopik vormden tot 2011 gezamenlijk de directie van het meest succesvolle onafhankelijke media-exploitatiebedrijf van Nederland. Zij gaan in samenwerking met de oorspronkelijke initiatiefnemers Esther Wijnne en Lambert van Asselt vorm geven aan de sterke ambities van Codius. De eerste opdracht van het nieuwe management is het versneld uitbouwen van de franchiseformule die regionale uitgevers in de gelegenheid stelt om deel te nemen in het ‘Woonstijl’ concept. 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch