HOI-cijfers 2007: klap voor vrouwen- en gossipbladen

13-05-2008 (10:39) - Media

De HOI-cijfers over 2007 zijn bekendgemaakt. Wanneer de totaal verspreide oplage wordt vergeleken met die van 2006, valt op dat vooral de glossy vrouwenbladen en de weekbladen voor vrouwen forse verliezen hebben geleden. Het blad Glossy ging het hardst achteruit, met een oplagedaling van 133.700 naar 111.185. Maar ook klassiekers als Libelle en Margriet moeten inleveren: zij zagen hun oplage dalen van 508 naar 494 duizend (Libelle) en van 327 naar 316 duizend (Margriet). Glamour kelderde van 155 naar 144 duizend exemplaren. De komst van nieuwe titels als Grazia en Gala is hier deels oorzaak van. Ook de gossipbladen hebben hiervan te lijden: Privé zakte van bijna 239 duizend naar 228 duizend, Weekend daalde van 191 naar 168 duizend en Story ging van 174 naar 157 duizend. Glossy’s die het goed deden waren Linda (van 133 naar 138 duizend) en Cosmopolitan (van 108 naar 112 duizend).
Terwijl mannen- en vrouwentitels over de hele linie een oplagedaling laten zien (Playboy van 63 naar 57 duizend, Nieuwe Revu van 72 naar 70,4 duizend), gaat het beter met de opiniebladen. Elsevier zag een stijging van de totaal verspreide oplage van 144,5 naar 149,8 duizend. Vrij Nederland steeg licht naar 51 duizend. HP/de Tijd moest iets inleveren en ging van 39 naar 37 duizend.
Bij de dagbladen daalde de oplage van het Algemeen Dagblad het meest: van bijna 525 duizend naar 479 duizend. NRC Handelsblad daalde van 239 naar 229 duizend, de Volkskrant zakte van 284,8 naar 272,8 duizend. Ook de Telegraaf had het moeilijk en daalde van 714,5 naar 703,5 duizend. Titels die stegen waren Trouw (naar 109 duizend) en het Financieele Dagblad, dat steeg van 58,3 naar 62,3 duizend.
Tot slot de gratis kranten. De oplage van Metro ging het hardst omhoog, van 465,2 naar 516,5 duizend exemplaren. Spits stijgt van 401,5 naar 421,9 duizend. De Pers staat in het eerste jaar op een oplage van 479,3 duizend exemplaren. DAG is niet meegenomen in de cijfers over 2007.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch