Mediabestedingen iets omhoog

31-05-2012 (08:32) - Media

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 2011 met 0,3% gestegen tot 4,925 miljard euro. In absolute bedragen betekende dat een stijging van 17 miljoen euro. Net als in 2010 was er in 2011 sprake van grote verschillen tussen de verschillende mediumtypen. De minimale groei is volledig te danken aan twee mediumtypen, televisie en internet, die met hun groei de daling in de overige mediumtypen compenseerden. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2011 dat Nielsen binnenkort publiceert.
 
De markt is nog steeds niet helemaal hersteld van de forse daling van de netto mediabestedingen in 2009 als gevolg van de kredietcrisis. In 2010 was er een begin van herstel, maar dat herstel is ook in 2011 zeer broos. De onzekere economische situatie als gevolg van de Eurocrisis dwingt adverteerders nog steeds kritisch te kijken naar hun mediabudget en tot het maken van keuzes. Televisie blijft voor veel (grotere) adverteerders het belangrijkste mediumtype, terwijl internet steeds belangrijker wordt. 
 
‘Daarnaast hebben kleinere adverteerders hun mediabudgetten grotendeels of zelfs geheel teruggeschroefd. Daar hebben met name printmedia last van, naast het feit dat het mediaconsumptiegedrag wijzigt. Dat is echter een trend die al langer gaande is, maar de huidige economische omstandigheden versterken wel het effect ervan’, zegt Ben van der Werf, managing director van Nielsen Media Group Benelux.
 
De grootste groei van de netto mediabestedingen kwam van internet met een toename van bijna 12% tot ruim € 1 miljard. Ook televisie doorbrak in 2011 de magische grens van € 1 miljard met een stijging van 4,3%. Op een veel bescheidener niveau zag ook radio de netto mediabestedingen toenemen met 1,1%. De netto mediabestedingen aan bioscoop daalden met 2,9%, ondanks een record aantal bezoekers in 2011.
 

 


Nielsen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch