TMG verkoopt 70% van de Keeesing aandelen aan Ergon Capital Partners

TMG verkoopt 70% van de Keeesing aandelen aan Ergon Capital Partners

18-07-2017 (17:36) - Media

Telegraaf Media Groep (“TMG”) maakt bekend dat na een zorgvuldig en zeer voortvarend verlopen proces, de aandelen Keesing Media Group (“Keesing”) worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners III (“Ergon”) te vormen partnership. De hierbij overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150 miljoen (enterprise value, debt and cash free). TMG neemt in het nieuwe partnership een belang van 30%.
 
 
Keesing heeft de afgelopen jaren binnen TMG een sterke groei in omzet en winstgevendheid doorgemaakt. Naar het oordeel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG stelt een verkoop Keesing beter in staat haar marktpositie te vergroten en een snellere internationale groei te realiseren. 
 

onafhankelijke investeringsmaatschappij

Ergon is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die actief is in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje met een wereldwijd netwerk dat kan worden ingezet voor de verdere expansie van Europese puzzelmarktleider Keesing. De investeringsfilosofie van Ergon is gericht op lange termijn waarde creatie, in nauwe samenwerking met het management van de bedrijven waarin het investeert. Ergon ziet voor Keesing unieke kansen om de ontwikkeling van Keesing verder te stimuleren en structurele groei te realiseren. Investeringen in een buy and build strategie, digitalisering van producten en uitbreiding van distributiekanalen maken deel uit van de plannen om de marktpositie te vergroten en de internationale expansie te versnellen.


zetel in Raad van Commissarissen

In het beoogde partnership neemt TMG een belang van 30% in het aandelenkapitaal van Keesing. TMG heeft afspraken gemaakt over haar positie als minderheidsaandeelhouder en blijft bovendien met een zetel in de Raad van Commissarissen van Keesing nauw betrokken bij de onderneming. TMG heeft veel vertrouwen in de voor de toekomst uiteengezette strategie en ziet ook in de nieuwe situatie mogelijkheden tot samenwerking tussen de eigen merken en de merken van Keesing. De netto kasstroom uit de transactie wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt het ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken van TMG.

Het besluit tot verkoop van Keesing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders van TMG. Hiertoe wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen, waarbij een oproepingstermijn geldt van 42 kalenderdagen. In de weken voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering wordt een informatie memorandum met nadere informatie verstrekt.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch