Headlines: blad over de arbeidsmarkt

15-02-2012 (08:50) - Publicaties

Gisteren is Headlines, een nieuw geprint medium voor zelfstandig professionals, opdrachtgevers en iedereen die zich interesseert voor de arbeidsmarkt in Nederland, verschenen. Headlines voorziet haar lezers van actuele achtergrondinformatie met een mix van onderzoeksjournalistiek, cultuur en lifestyle. 
 
Headlines, ontwikkeld op initiatief van kennisbemiddelaar HeadFirst, verschijnt vier maal per jaar. Centraal in Headlines staat het nieuwe ondernemen en de rol van opdrachtgevers en zelfstandig professionals en biedt aan de hand van interviews, reportages, profielschetsen en rubrieken een rijk geschakeerd beeld van zelfstandig ondernemend Nederland en trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het periodiek op tabloidformaat wordt uitgegeven door HeadFirst. 

De hoofdredactie ligt in handen van Barbara Kruiswijk, specialist op het gebied van marketing, communicatie en vormgeving. Vanaf de oprichting van HeadFirst in 1995 is zij verantwoordelijk geweest voor de corporate communicatie van deze organisatie.  


Reacties

Naast alle veranderingen, arwaop ingespeeld kan worden, kunnen rustig eens wat meer oude waarden teruggehaald worden.Wij MOETEN onze clienten niet alleen via de moderne technologien (zoals web-site, email, etc.) benaderen, maar ook de ouderwetse telefoon, of een kort persoonlijk briefje doet vaak wonderen.Wat wij in het oog MOETEN houden is WAT EEN KLANT IS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Een klant MOET de belangrijkste persoon in ons bedrijf zijn, onverschillig of hij persoonlijk aanwezig is, telefoneert, of mailt.Een klant MOET NIET van ons afhangen, maar wij MOETEN van hem/haar afhankelijk zijnEen klant vormt geen onderbreking van ons werk, maar MOET de zin en het doel ervan zijn.Een klant is geen buitenstaander, maar MOET een levend deel van onze zaak zijn.Een klant is geen dorre statistiek, maar MOET door ons gezien worden als een mens van vlees en bloed, die zijn vooroordelen en zijn vergissingen MOET hebben.(anders zijn wij niet onmisbaar)Een klant is niet iemand, met wie men een twistgesprek houdt, of zijn intellect meet, maar men MOET hem de zaken duidelijk en begrijpelijk maken.(Er is geen mens, die ooit een debat met een client gewonnen heeft)Een klant is iemand die ons zijn wensen voorlegt. En wij MOETEN deze wensen zowel voor hem/haar als voor onszelf winstgevend uitvoeren.
Marcelo @ 23-03-2012 14:45 uur