Agenda


All you can art

Atelier met IBB - Tentoonstelling

za 17 juni 2017 t/m zo 27 augustus 2017 - All you can Art komt terug! Na de eerste editie in 2016 komt Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao deze zomer voor de tweede keer naar de Kunsthal. All you can Art 2 is een tentoonstelling en open atelier, waar iedereen volgens het meester–gezel principe de kans krijgt om te maken, te leren en te ontdekken. IBB oprichters en kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, zijn samen met verschillende social practice kunstenaars, dagelijks in het atelier aanwezig om met publiek kunst te maken.

De werken die in het atelier worden gemaakt krijgen een plek in de tentoonstelling, waardoor de tentoonstelling als een groeisculptuur in ontwikkeling blijft. In All you can Art 2 komen succesformules uit de eerste editie terug zoals de Summerschool en DenkTanks. Nieuw is de samenwerking met drie Rotterdamse partners waarmee Kunsthal en IBB bijzondere doelgroepen betrekken en aan zich binden. Ook de participerende rol van het publiek wordt deze editie belangrijker. All you can Art 2 is een vervolg op projecten waarin de Kunsthal nieuwe vormen van presentatie onderzoekt en publieksparticipatie en talentontwikkeling stimuleert. Eerdere projecten waren ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’, ‘Kunsthal MaakMee’ en ‘All you can Art 1’.Bij All you can Art 2 gaan bezoekers mee op reis door de wereld van Instituto Buena Bista. Interviews, statements, foto- en filmmateriaal geven context aan IBB als vooropleidingsinstituut en plek voor hedendaagse kunst op Curaçao. David Bade en Tirzo Martha, voormalig IBB Artists in Residence Liesbeth Labeur en Rieneke de Vries, evenals alumni Elvis Chen en Roxette Capriles houden atelier in de Kunsthal, maken nieuw werk samen met publiek en partners, en geven les aan de Summerschool studenten. Naast de resultaten van het werkproces wordt bestaand werk van de kunstenaars in de tentoonstelling gepresenteerd. Een open debatruimte voor DenkTanks en pre-masterclasses biedt gelegenheid om met elkaar te discussiëren, over o.a. engagement en de rol van kunsteducatie. De conclusies die hieruit getrokken worden, spelen een centrale rol in de tentoonstelling en vormen handvaten voor de ontwikkeling van All you can Art en IBB. De Kunsthal is naast locatie voor All you can Art 2, ook als samenwerkingspartner intensief betrokken en committeert zich samen met IBB om het project te continueren met All you can Art 3 in 2018.

Rotterdamse partners
Om verschillende doelgroepen te bereiken gaat All you can Art 2 maar liefst drie Rotterdamse partnerships aan. Samen met Stichting Laurens (ouderenzorg), Het Zuiderpark College (VMBO) en Antes (verslavingszorg) wordt gewerkt op locatie en in de Kunsthal. De kunstenaars realiseren bij één van de partners een extra atelier waar ze samen met bewoners, studenten of patiënten een paar weken gaan werken. In deze setting is ruimte voor uitwisseling van kennis, verhalen, culturen en vaardigheden. Ook de Summerschool studenten worden meegenomen in het artistieke proces en gaan op de verschillende locaties ervaring opdoen met het werken in een sociale context.

Summerschool & toelating zaterdag 13 mei 2017
Talentvolle jongeren van alle achtergronden en opleidingsniveaus worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de All you can Art Summerschool van 2017. Dertig talenten krijgen weer de kans om zich zeven weken lang op artistiek gebied te ontwikkelen door nieuwe kennis en technieken op te doen. Ook hier wordt gewerkt volgens het meester-gezel principe. Alle studenten gaan onder begeleiding van de kunstenaars experimenteren, meewerken en debatteren. De toelating van de All you can Art Summerschool vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017. Van de aspirant studenten wordt gevraagd een portfolio mee te nemen en motivatie te schrijven, die ze in enkele minuten mogen pitchen. Voor meer informatie over de Summerschool en toelating kijk op: www.kunsthal.nl/allyoucanart2017

Opening vrijdagavond 16 juni 2017 om 20.00 uur
Door middel van een speciale ‘All you can DenkTank’ wordt het tentoonstellingsatelier op vrijdagavond 16 juni geopend. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te denken over het onderwerp ‘Waar begint en waar eindigt engagement?’. Graag aanmelden via communicatie@kunsthal.nl