Agenda


De economie van morgen

Een kwestie van ge-weten - Seminar

De economie van morgen

vr 14 juni 2019 - We weten dat het anders moet. De huidige economie is een kassucces en tegelijkertijd een enkele reis naar de vernietiging van onze planeet. De roep om een nieuwe economie klinkt vaak, luid en duidelijk. Hoe zou die eruit kunnen zien? In hun redes 'De economie van morgen: een kwestie van ge-weten' delen lectoren van Avans Hogeschool hun beelden over de economie van morgen en hoe daar te komen.

We weten dat het anders moet. De huidige economie is een kassucces en tegelijkertijd een enkele reis naar de vernietiging van onze planeet. De roep om een nieuwe economie klinkt vaak, luid en duidelijk. Hoe zou die eruit kunnen zien? In hun redes 'De economie van morgen: een kwestie van ge-weten' delen lectoren van Avans Hogeschool hun beelden over de economie van morgen en hoe daar te komen. 


Dr. Kaj Morel, lector New Marketing, en dr. Godelieve Spaas,
lector Sustainable Strategy and Innovation, zullen spreken. Morel: 'De nieuwe economie draait niet uitsluitend om geld, consumptie en groei. De overgang naar deze nieuwe economie is in volle gang, maar niet vanzelfsprekend. Bedrijven, consumenten en overheden worstelen met de nieuwe realiteit en hun verantwoordelijkheden en zoeken naar manieren om praktische invulling te geven aan de betekeniseconomie: een nieuwe economie waarin het geweten weer telt, de gemeenschap voorop staat en maatschappelijke winst boven financiële winst gaat.' 


Spaas voegt toe: 'Een economie die door ons bedacht is, kunnen we ook opnieuw ontwerpen. Welke vormen van economie, ondernemen en organiseren dragen bij aan het realiseren van welzijn voor iedereen in harmonie met elkaar en de aarde? Het lectoraat Sustainable Strategy and Innovation bedenkt, verbeeldt en realiseert samen met ondernemers, de samenleving, studenten, docenten en kunstenaars manieren van ondernemen die bijdragen aan ecologische, culturele en economische diversiteit.' 


programma

13.30 uur: Inloop en ontvangst
14.00 uur: Marketing waar we wel op zitten te wachten, Kaj Morel
15.30 uur: Utopia van beginners, Godelieve Spaas
16.30 uur: Gesprek
17.10 uur: Borrel

Locatie: Podium Bloos, Speelhuislaan 153 in Breda.