Agenda


Tijdsbeeld

Reisfotografie en regiofotografie - Congres

Tijdsbeeld

za 24 november 2018 t/m zo 5 mei 2019 - Pierre Cuypers verzamelde tijdens zijn reizen vele historische foto's. Deze zijn, naast het hedendaagse werk van persfotograaf Franco Gori, te bekijken tijdens de tentoonstelling Tijdsbeeld in het Cuypershuis.

In de fotografie van Cuypers en Gori zijn er duidelijke verschillen qua tijdsbeeld en betrokkenheid. ln Cuypers' tijd waren foto's schaars, in de huidige tijd waarin Gori werkt is beeldmateriaal juist volop aanwezig. Cuypers kocht de foto's, Gori maakt de foto's. Cuypers zocht het ver van huis, Gori zoekt het dicht bij huis.


Wat hen verbindt is het feit dat ze beiden de kracht van fotografie onderkennen en ons een kijk geven in een onbekende wereld, veraf of dichtbij, ieder op zijn eigen manier. De expositie laat bezoekers meekijken door de ogen van Cuypers en Gori.


Het reisarchief van Pierre Cuypers


Tijdens zijn lange werkzame leven is architect-ontwerper Pierre Cuypers vaak op reis geweest, niet alleen in Nederland ook naar het buitenland. Om zijn carrière inhoud en glans te geven weet hij als perfecte netwerker contacten te leggen - en te onderhouden - met geestverwanten en potentiële cliënten in Europa.


Onophoudelijk schetst hij tijdens die reizen uiteenlopende gebouwen, beelden, meubels, planten, dieren en motieven uit de natuur die hij interessant vindt. Ook maakt hij gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen als fotografie om zijn indrukken vast te leggen. Zo schaft hij tijdens zijn reizen foto’s aan van de plaatsen die hij bezoekt. Over de ‘toeristische plekken’ in Europa ten tijden van de 19de eeuw is vaak vooral tekstuele informatie bekend. 


Fotografie van Franco Gori


De regiofotografie van Franco Gori is gemaakt in onze tijd, een tijd dat visuele informatie royaal aanwezig is. Bovendien zijn alle foto’s dicht bij huis gemaakt, namelijk voor de provinciale krant De Limburger. Dat zijn grote verschillen ten opzichte van het materiaal van Cuypers.

Toch laat ook Gori als gepassioneerde en sociaal betrokken fotograaf in zijn werk onbekende werelden zien. Zijn foto’s zijn meestal niet geënsceneerd en geven ons een inkijk in de belevingswereld van de geportretteerde of laten ons zaken zien waar we niet bij stilstaan. Typerend voor zijn werk is dat hij in zijn beelden altijd naar hoop en kracht zoekt. Zijn beelden vormen juist weer een ode aan de regiofotografie.