Agenda


TrendRede

De toekomstdenkers - Event

TrendRede

di 15 januari 2019 - Een groep vooraanstaande toekomstdenkers presenteert de negende TrendRede in Pakhuis de Zwijger. De denkers gaan daarbij in op het vuur van verandering, dat brandt in de samenleving. Verhevigt het de bestaande fricties of maakt het vuur ruimte voor het nieuwe en brengt het ons in beweging? Zetten we de opgebouwde energie in om daadwerkelijk verandering te realiseren in 2019?

Een groep vooraanstaande toekomstdenkers presenteert de negende Trendrede in Pakhuis de Zwijger. De denkers gaan daarbij in op het vuur van verandering, dat brandt in de samenleving. Verhevigt het de bestaande fricties of maakt het vuur ruimte voor het nieuwe en brengt het ons in beweging? Zetten we de opgebouwde energie in om daadwerkelijk verandering te realiseren in 2019? 


De toekomstdenkers geven tijdens de bijeenkomst de algemene lijnen aan en wijzen waar de ruimte zit in de samenleving. Zij benoemen de meest relevante termen van vandaag en kijken verder vooruit, bijvoorbeeld naar een toekomst die ons zaken als 'anti-cynisme' en 'samensturing' gaat brengen. Daarna gaan zij in gesprek met de aanwezigen over de destructieve en opbouwende krachten in de maatschappij.


De toekomstdenkers dit jaar zijn: Caroline van Beekhoff, Christine Boland, Freija van Duijne, Tom Kniesmeijer, Brian Kragtwijk, Kai Pattipilohy, Marc de Roo, Hilde Roothart en Farid Tabarki. Zij gaan vanaf 17.30 uur met elkaar in gesprek.