Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kiest Matters Most

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kiest Matters Most

03-07-2020 (07:00) - Bureaus

Na een uitgeschreven tender, heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gekozen voor samenwerking met Matters Most. Opdracht aan het bureau is een verbindende communicatiestrategie te ontwikkelen die medewerkers en gedetineerden stimuleert een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de organisatie. Het uiteindelijke doel; het verkleinen van de ecologische voetafdruk van DJI.
 
Nederland gaat voor klimaatneutraal en ook onze gevangenissen kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. DJI heeft Matters Most daarom gevraagd om naast een communicatiestrategie ook een creatief concept te ontwikkelen die thema's zoals voedselverspilling, kenbaar maakt bij medewerkers en gedetineerden en hen aanzet tot duurzame actie.
 
Dienst Justitiële Inrichtingen valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Daarnaast richt DJI zich op de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving, door hen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. 
 
Wolter van der Vlist (sr. adviseur Inkoopbeleid & Strategie): “Wij zien het echt als kans om vanuit de doorgaans moeilijke penitentiaire omgeving kansen te bieden aan medewerkers en gedetineerden om een impactvolle bijdrage te leveren. Het verduurzamen van de organisatie zit ‘m in kleine concrete acties op de werkvloer.”

 


RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch