Pilotonderzoek BNO platform: 'Ontwerpbureaus kunnen effectiever worden'

14-11-2019 (10:39) - Bureaus

Uit het onderzoek ‘Strategisch partner of toeleverancier: wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau’ blijkt dat opdrachtgevers tevreden zijn over hun ontwerpbureau. ?Als het om bureauselectie gaat, zijn persoonlijke ervaringen en eigen netwerk in veel gevallen bepalend.  Maar er zijn ook verbeterpunten, zo blijkt uit het onderzoek
 
Het pilotonderzoek onder 129 klanten van ontwerpbureaus is een initiatief van het BNO-platform NEXTpack. Het onderzoek beperkt zich niet tot bureaus in brand en packaging design, maar beslaat uiteenlopende designdisciplines. DMN (Design Management Netwerk) en NIMA (Nederlands instituut voor marketing) verleenden hun medewerking als organisaties van opdrachtgevers.


Creativiteit scoort

Als het om bureauselectie gaat, zijn persoonlijke ervaringen en eigen netwerk in veel gevallen bepalend. Creativiteit wordt het vaakst genoemd als doorslaggevende eigenschap bij de keuze voor een bureau. De samenwerking is belangrijk en klanten verheugen zich op een afspraak met hun bureau, dat inderdaad eerder als strategisch partner dan als toeleverancier wordt gezien.
 

Kanttekening

De resultaten geven aan dat er ook het nodige te winnen valt: ontwerpbureaus kunnen effectiever worden door nog zorgvuldiger met opdrachtgevers om te gaan en zich als een professionele sparringpartner op te stellen. Ook kan de reputatie van Nederlandse ontwerpbureaus verbeterd worden door het adequaat en systematisch tonen van succesvolle casestudies.
 
Frank Nas (Design Bridge, voorzitter BNO NEXTpack): “Synergie in de relatie tussen bureau en klant is cruciaal voor succesvol design. Toch waren de succesfactoren tot op heden vaak onduidelijk. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de feiten en de fabels van wat opdrachtgevers van een ontwerpbureau verwachten. Verplichte kost voor elke ontwerper.”
 
Het onderzoek “Strategisch partner of toeleverancier, wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau’ is een pilotonderzoek naar klant-bureau relatie, geïnspireerd op het Engelse onderzoek “What Clients Think”uitgevoerd door SAMR Marktvinders en ondersteund door het Pictoright Fonds. 

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch