Tijd om kleur te bekennen

Tijd om kleur te bekennen

16-11-2020 (13:36) - Bureaus

“Tijd om kleur te bekennen” is een initiatief met als doel mensen te informeren over het beleid rondom Zwarte Piet in hun gemeente en de tools te bieden om hier verandering in teweeg te brengen. Het initiatief streeft daarmee naar een inclusievere Sinterklaasviering. 
 
Volgende maand vieren Nederland en België weer Sinterklaas. VICE brengt, in samenwerking met Feest voor Alle Kinderen, met ‘Tijd om kleur te bekennen’ in kaart in welke van de 355 gemeenten in Nederland Zwarte Piet nog welkom is en welke gemeenten afscheid hebben genomen van deze voor veel mensen pijnlijke traditie. VICE heeft alle gemeenten gevraagd naar hun beleid omtrent lokale Sinterklaasintochten en de resultaten opgenomen in een interactieve kaart die te vinden is op een speciaal ingerichte pagina.
 
Wanneer een gemeente op de kaart wordt aangeklikt, worden naast het lokale beleid ook de contactgegevens van de afdeling die verantwoordelijk is voor dit beleid weergegeven. Hiermee wordt de bezoeker in staat gesteld om contact met de betreffende gemeente op te nemen en te vragen om verandering. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de voorbeeldbrief van non-profitorganisatie Feest voor Alle Kinderen die zich inzet voor een inclusievere Sinterklaasviering. Bij de gemeenten die VICE hebben voorzien van een reactie staat daarnaast in hun eigen woorden vermeld waarom zij een bepaald beleid voeren.
 

verandering teweeg brengen

Ook besteedt VICE op zowel de microsite als op VICE.com de komende weken extra aandacht aan de rol van Zwarte Piet in de samenleving, Sinterklaasviering en de geschiedenis van Zwarte Piet in de vorm van artikelen.
Bas Jacob, Marketing Manager VICE Nederland: “Uit ons eigen onderzoek blijkt dat jonge mensen vooral vinden dat de media een belangrijke rol speelt bij de algemene beeldvorming rond Zwarte Piet. Met ‘Tijd om kleur te bekennen’ willen wij ons deze rol toe-eigenen door ons publiek te informeren over de stand van zaken binnen hun gemeenten en hen daarnaast de tools aanreiken om verandering teweeg te brengen in hun directe omgeving. Zo willen wij hen helpen bijdragen aan een Sinterklaasviering voor iedereen.”
 
Jerry Afriyie, oprichter Nederland Wordt Beter en initiatief Feest voor alle Kinderen: “Wij zetten ons al jaren in voor een inclusief Sinterklaasfeest dat leuk is voor alle kinderen. Juist nu er dit jaar bijna geen intochten plaatsvinden, is het belangrijk om dit gesprek te blijven voeren en gemeenten, bedrijven en natuurlijk mensen te overtuigen van het belang van een Sinterklaasfeest voor alle kinderen. Wij zijn enthousiast dat VICE zich hier dit jaar ook actief voor inzet.”
 
Voor dit project heeft VICE informatie en advies verkregen van Feest voor alle Kinderen en historisch archief en cultureel centrum The Black Archives.
 

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch