Vogelbescherming kiest met acht partners voor Gardeners

Vogelbescherming kiest met acht partners voor Gardeners

28-07-2021 (15:47) - Bureaus

Vogelbescherming Nederland schreef samen met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company en Waddenvereniging een pitch uit voor een bewustwordingscampagne onder bewoners en bezoekers in het Waddengebied gericht op rust voor vogels. Van de vier bureaus die meededen, gaat uiteindelijk Gardeners de komende drie jaar voor ze aan de slag.
 
De Wadden zijn een cruciale schakel zijn op de belangrijke Oost Atlantische vogeltrekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge noorden naar Afrika en weer terug. Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals scholekster, kluut, en Noordse stern is het broedsucces zo laag dat reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan. Tijd om in actie te komen.
 
De negen organisaties slaan de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied met het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels. De bewustwordingscampagne wordt eilanden-breed ingezet naast de fysieke inrichtingsmaatregelen op broed- en rustlocaties, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen.
 
"We kijken ernaar uit om een mooie samenwerking aan te gaan met Gardeners. Het creatieve concept ziet er veelbelovend uit. We hebben er alle vertrouwen in dat Gardeners alle ingrediënten in huis heeft om samen met ons een brede bewustwording op gang te brengen bij bewoners en bezoekers in het Waddengebied. Wanneer we allemaal wat meer rekening houden met de rust die vogels nodig hebben, valt er des te meer te genieten!" zegt Mirjam Wagteveld, strategisch communicatieadviseur bij Vogelbescherming Nederland.
 

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch