Awareness campagne voor Akar: #geefhetstokjedoor

16-04-2018 (15:25) - Campagnes

De licht verstandelijk gehandicapte leukemiepatiënt Akar grijpt zijn levensbedreigende situatie aan om patiënten in Nederland een grotere kans te bieden op succesvolle behandeling met de online campagne #GeefHetStokjeDoor. De campagne is op 16 april van start  gegaan en zich richt op bewustwording rond het grote tekort aan stamceldonoren.


Allogene stamceltransplantatie is het laatste redmiddel voor vele duizenden mensen met
een vorm van bloedkanker, bijvoorbeeld leukemie.
 

awareness

In Nederland zijn ongeveer 200.000 inwoners geregistreerd stamceldonor en wordt de kans op het vinden van een geschikte match geschat op 1 op 50.000. Doordat Akar geboren is in Thailand moet worden gezocht naar een donor die van Aziatische afkomst is. De campagne richt zich met op alle bevolkingsgroepen in Nederland en daarbuiten. Voor de geadopteerde Akar is er verder geen kans op een match uit directe (biologische) familie. Via het creëren van awareness rond het grote tekort aan stamceldonoren hoopt Akar dat meer mensen van alle etniciteiten zich aanmelden als stamceldonor.
 

thuistest

Stichting Matchis is is een non-profit organisatie die ervoor zorgt dat patiënten die een allogene stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. In Nederland wordt u stamceldonor door aanmelding via Stichting Matchis (www.matchis.nl). Iedereen die aan de gezondheidseisen voldoet, in Nederland woont, tussen de 18 en 50 jaar oud is, kan zich aanmelden als stamceldonor. Via een simpele thuistest met drie wattenstaafjes, waarmee je wangslijm afneemt bij jezelf, wordt in het laboratorium onderzocht wiens leven met jouw hulp kan worden gered. Stichting Matchis heeft laten weten de actie van harte te ondersteunen en zal er alle medewerking aan geven.
 
 
Sinds de lancering wordt de campagne op social media massaal opgepakt, doordat vele bekende en minder bekende Nederlanders gehoor geven aan Akar’s oproep met wattenstaafjes op de foto te gaan. Ook Edith Schippers, oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, steunt de campagne.
 
www.akarneedsahero.nl.