De Wadden. Voor vrije vogels. En mensen.

De Wadden. Voor vrije vogels. En mensen.

27-09-2021 (12:47) - Campagnes

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Maar het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Tijdens de najaarstrek die nu in volle gang is, zijn vogels in het Waddengebied om uit te rusten en bij te tanken. Helaas worden vogels, vaak onbedoeld, regelmatig verstoord door recreanten. Om mensen in het Waddengebied te informeren en bewust te maken van het cruciale belang van rust en ruimte voor wadvogels, ontwikkelde Gardeners samen met Vogelbescherming en 8 andere natuurorganisaties een bewustwordingscampagne voor de komende 3 jaar.
 
Vanuit het inzicht dat het Waddengebied in de eerste plaats van vogels is en dat wij mensen daar te gast zijn, ontstond de bewustwordingscampagne: De Wadden. Voor vrije vogels. En mensen.
 
Bezoekers en eilandbewoners worden middels geo-targeting benaderd en op voorhand bedankt voor het rekening houden met de vogels. Met teksten als: ‘Welkom! Bedankt dat je de rotganzen geen rotweek bezorgt’ en ‘Wat fijn dat je de tureluurs niet tureluurs maakt’ en ‘Bedankt dat je het voor de zilverplevieren ook plezierig houdt’. Naast online middelen is ook OOH ingezet. Een pr-campagne zorgt ervoor dat media regionaal en landelijk bereikt wordt.
 
Vogelbescherming Nederland strijdt voor de rust van de vogels - nu tijdens de najaarstrek, straks weer tijdens het broedseizoen - met als doel: het behoud van de vogelpopulatie in het Waddengebied.
 
Concept, productie en pr: Gardeners Creative Agency
Klant: Vogelbescherming Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company en Waddenvereniging.