Hallo Horizon: Groningen wilt rol in nationaal herstel

Hallo Horizon: Groningen wilt rol in nationaal herstel

06-05-2021 (14:25) - Campagnes

De stad Groningen biedt Den Haag hulp aan voor het herstel van Nederland na de crisis. De partijen uit het Akkoord van Groningen willen samen met politiek Den Haag een nationale actieagenda opstellen om zo bij te dragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals de coronacrisis en de klimaatcrisis. Tegelijkertijd moeten Nederland en Groningen daarvan profiteren doordat dit banen en economische vooruitgang oplevert.
 
De stad biedt haar hulp aan mede door de aanwezigheid van excellente kennisinstellingen en onderzoekinstituten, een florerende startup scene, een hoogwaardige infrastructuur en een bruisende metropoolregio met veel voorzieningen en hoge leefkwaliteit. De in het Akkoord van Groningen verenigde instellingen willen, met een nationale actieagenda voor de metropoolregio Groningen, er gezamenlijk met Den Haag voor zorgen dat Groningse kennis en innovaties nog meer bijdragen aan het nationaal verdienvermogen.
 

Wereldwijde vraagstukken

"Metropoolregio Groningen is de motor voor de nieuwe Europese waterstofeconomie en de proeftuin voor een gezond en vitaal leven ná de corona-pandemie, waar de wereldwijde problemen opgelost kunnen worden. Groningen heeft daarin een voortrekkersrol en samen met het Rijk willen we de kennis en innovatie uit Groningen nog beter inzetten voor Nederland", aldus Koen Schuiling, burgemeester van Groningen.
 

Nationale actieagenda in nieuw regeerakkoord

Onder het motto 'Hallo Horizon' starten Groningse organisaties, verenigd in het Akkoord van Groningen, daarom een campagne voor Groningen. De inzet is een nationale actieagenda voor metropoolregio Groningen in het nieuwe regeerakkoord. Hiermee willen de Groningse instellingen samen met beleidsmakers in Den Haag de komende jaren gaan werken aan oplossingen voor vraagstukken waar Nederland momenteel mee worstelt, zoals de klimaatcrisis, de coronacrisis en de opkomende economische recessie.