Nieuwe SIRE campagne spreekt onaardig gedrag aan: #DOESLIEF

Nieuwe SIRE campagne spreekt onaardig gedrag aan: #DOESLIEF

04-03-2019 (07:00) - Campagnes

#DOESLIEF. SIRE wil Nederlanders aan het denken zetten over hoe we dagelijks met elkaar omgaan. De
campagne confronteert Nederland met groot en klein onaardig gedrag. Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media. De campagne is ontwikkeld door Joe Public in samenwerking met onder andere Coopr en Blauw Gras.
 
 
“We zijn steeds minder aardig voor elkaar. Kijk om je heen, het gebeurt elke dag. Vaak hebben mensen hun
onaardige gedrag niet eens door”, volgens Lucy van der Helm, directeur van SIRE. Edwin Beijer, projectleider van de campagne, vult aan: 'Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en dat wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar. De vrijheid van meningsuiting waar we zo trots op zijn, baart ons ook de grootste zorgen.”
 
74% van de Nederlanders vindt het dan ook nodig dat er een landelijke campagne komt om mensen met onaardig gedrag te confronteren. Van der Helm: “Met de #DOESLIEF campagne hopen we dat mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig en kwetsend voor de ander is. Met het ontwapenende ‘DOESLIEF’ spoort SIRE Nederland aan om elkaar met één woord aan te spreken op onaardig gedrag. Daarmee willen we Nederland een beetje mooier en liever maken."
 

Morele superioriteit

Paul van Lange (Hoogleraar Psychologie, VU Amsterdam) onderschrijft het belang van de campagne. “Eén van de grootste irritaties in Nederland komt voort uit overlast die anderen veroorzaken. Mensen willen graag meer vriendelijkheid; 87% van de Nederlanders geeft aan dat we wel wat aardiger kunnen zijn voor elkaar. Velen willen zich daar best voor inzetten als anderen dat ook doen. Maar daar ligt de eerste hindernis: morele
superioriteit. Vergeleken met ons zelf, vinden we dat anderen zich gemiddeld genomen veel onaardiger en
minder sociaal gedragen. Een andere hindernis betreft asymmetrie in waarneming. We zien de gevolgen van
ons gedrag voor ons zelf heel goed, maar onderschatten vaak de gevolgen voor anderen. De bestuurder in haast zal niet altijd zien dat de andere weggebruiker bumperkleven als erg bedreigend kan ervaren. We zien dit ook op sociale media, waarbij je heel eenvoudig mensen reputatieschade kunt toebrengen. Dat die ander daar
wakker van ligt en soms zelfs een leven lang last van heeft, zal menig veroorzaker zich amper realiseren."
 

#DOESLIEF

Centraal in deze SIRE campagne staat #DOESLIEF. SIRE laat harde statistieken zien, maar ook voorbeelden van klein dagelijks onaardig gedrag. De campagne zal overal te zien zijn: TV, radio, online, dagbladen, tijdschriften, bioscoop, outdoor, Boomerang kaarten en sociale media. Er zijn maar liefst achttien verschillende radiospots gemaakt, negen TV commercials, en negen verschillende campagnebeelden voor online/social/outdoor uitingen. Op 7 maart is er een DOESLIEF-dag waarbij een dag lang op haatberichten op sociale media zal worden gereageerd. SIRE roept Nederlanders op om ook op onaardig gedrag te reageren met #DOESLIEF. 
 

con amore

Ook voor deze campagne heeft SIRE samengewerkt met een groot aantal partijen, die allemaal ‘om niet’
hebben meegewerkt. Joe Public is de bedenker van de campagne, Coopr neemt de PR voor haar
rekening, Blauw Gras is het social media bureau en en Starcom heeft zorggedragen voor de mediastrategie en -contacten. Verder werkten mee: Soundcircus (geluid), The Compound (postproductie), Bart ter Haar (graphic
design), Prodigious (studio), Adeptiv (display advertising, SEA), Jeroen Hessing (website), Coosto (social search & statistieken), Monalyse (monitoring), Ruigrok NetPanel en Flycatcher (onderzoek), Mediacollege Amsterdam
 

De statistieken die aan de basis van de campagne liggen, zijn tot stand gekomen met medewerking van Rijkswaterstaat, Politie Amsterdam en Politie Rotterdam, Keolis, CROW en Coosto en onderzoeksbureaus FlyCatcher, Ruigrok Netpanel en DVJ.
 

Onderdeel van de campagne is een samenwerking met Arag, waarbij met scheidsrechters Björn Kuipers, DannyMakkelie en Serdar Gözu¨bu¨yu¨k wordt samengewerkt om onaardig gedrag op en rond het voetbalveld onder de aandacht te brengen.


Achtergrondinformatie over de campagne èn het DOESLIEF-pakket via: www.sire.nl 
De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.
De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.
De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.
De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.