DuPho sluit zich aan bij Embassy of Dutch Creativity

30-01-2019 (11:34) - Creatie

Het samenwerkingsverband tussen ADCN, DDA, IAA Nederland, Orange Lions, Dutch Digital Design en VEA is dit jubileumjaar uitgebreid met fotografen-vakorganisatie DuPho. Gedurende het eerste lustrum van de Embassy of Dutch Creativity worden we-derom méér krachten gebundeld om Nederlandse topcreativiteit te promoten in Cannes. Het uiteindelijke doel: álle Nederlandse initiatieven op één lijn krijgen. 'We willen Nederland promoten als dé plek voor talent, partners en creatieve business en dat vieren met een groeiend internationaal publiek’

 
Vorig jaar deden 37 bureaus mee als ‘Ambassadeur’, die aan de hand van criteria geselecteerd werden als de allerbeste representanten van de Nederlandse creativiteit op het gebied van re-clame, digital, design, film en audio film. Daarnaast ondersteunde ongeveer een gelijk aantal ‘Partners’ (merken en organisaties) het project, waar ruim 400 internationale gasten op af kwa-men. O.a. Marc S. Pritchard Chief Brand Officer Procter & Gamble en Piyush Pandey (Ogilvy Global CCO) brachten een bezoek aan de Embassy.
 

verbinden

De missie van de Embassy of Dutch Creativity blijft ongewijzigd, namelijk: Nederlandse partijen verbinden aan internationale partners, talenten en media (en aan elkaar) tijdens het Cannes Lions Festival. De afgelopen edities is de Embassy groter en zichtbaarder, dus succes-voller geworden.
Initiatiefnemer Kyra Roest (Adbusiness.Amsterdam): “Het is wederom ons doel om gezamenlijk Nederlandse creativiteit uit te dragen, om Nederland te promoten als dé plek voor talent, part-ners en creatieve business, en dat te vieren met een groeiend internationaal publiek.”
Suzanne Henning (DuPho): “Het Cannes Lions festival is voor ons een prachtig moment om het werk van de Nederlandse professionele fotografen internationaal te presenteren met een selec-tie van de winnaars van de SO Award.“
 

locatie en nieuwe programmering

Net als de afgelopen jaren heeft de Embassy of Dutch Creativity een prominente plek tussen partijen als Google, Facebook en Spotify op het strand aan de roemruchte boulevard de la Croisette. De Embassy heeft als thuisbasis voor partners & ambassadeurs Plage Long Beach, de locatie waar ook het Jonge Honden-feest plaatsvindt op dinsdagavond (18 juni) en het Sizzer-feest op donderdagavond (20 juni).
Het programma wordt samengesteld door de partners in samenwerking met Kitty Leering, die onder andere ook verantwoordelijk is voor het programma van de me Convention, een samenwerking tussen SXSW en Mercedes-Benz. Speciaal dit jaar ontwikkelt de organisatie tevens een programma voor merken in samenwerking met merken.
 

strategische beurs

De organisatoren streven naar een bundeling, en daardoor een versterking van de verschillende Nederlandse initiatieven. De locatie van de Embassy leent zich hier uitermate goed voor en kan de initiatieven zonder moeite samenbrengen, waardoor de programma’s nog beter op elkaar afgestemd zijn en dus geen concessies in bezoekers hoeven te doen. Cannes Lions is met dit project momenteel ook in de running om als ‘strategische beurs’ te worden aangewezen door Creative Holland / RVO, waarmee de organisatie verder ondersteund wordt en een flinke pro-fessionaliseringsslag kan maken.
 

aanmelden

Als je zelf ook van plan bent iets te organiseren tijdens Cannes, als bureau aan wil sluiten als Ambassadeur, of als merk of organisatie als Partner, neem dan contact op met ky-ra@adbusiness.amsterdam.