Eén indientermijn impulsgelden Brabant

Eén indientermijn impulsgelden Brabant

16-02-2021 (15:17) - Creatie

Ook in 2021 kan er door partijen met een ontwikkelambitie een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Daarvoor is komend jaar €1,1 miljoen beschikbaar.
 
Dat is een lager budget dan in voorgaande jaren. Om zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, zijn er door de provincie enkele wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Ook is er dit jaar slechts één indientermijn voor de subsidie impulsgelden. Deze vindt plaats in het voorjaar, van 6 t/m 11 april. Aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse cultuurlening kunnen wel het hele jaar worden ingediend, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.
 
Heb jij een concrete ambitie om je artistieke beroepspraktijk of organisatie te ontwikkelen, vernieuwen en/of professionaliseren? En draag je daarmee bij aan de duurzame versterking van de Brabantse cultuursector? Ga dan naar de website.