GoCI: innovatieversneller voor de creatieve industrie gelanceerd

25-11-2020 (14:39) - Creatie

Vanaf vandaag gaat het nieuwe programma GoCI van start. GoCI wil de innovatie binnen de creatieve industrie versterken en versnellen en vergroot de impact ervan - binnen de maatschappelijke uitdagingen van het missiegedreven innovatiebeleid.
 
De creatieve industrie is sterk in multidisciplinaire samenwerking en is in staat oplossingen en interventies te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. CLICKNL en Regieorgaan SIA hebben de handen ineen geslagen om met GoCI (Go Creatieve Industrie) innovatie te versterken en versnellen. De combinatie van de innovatiekracht van de creatieve industrie het praktijkgericht onderzoek van hogescholen zorgt zo voor grotere maatschappelijke en economische impact.
 

Voor wie?

GoCI is er voor creatieve professionals die willen weten hoe zij door middel van onderzoek hun bedrijfsprocessen kunnen innoveren of collega’s zoeken om samen onderzoek te doen. Ook onderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen die onderzoek (willen) doen in en met de creatieve sector kunnen terecht bij GoCI. Innovatievragen kunnen gesteld worden via www.clicknl.nl/GoCI.
 

GoCI KIEM regeling

Regieorgaan SIA biedt kennisinstellingen en creatieve professionals de mogelijkheid om samen onderzoek te doen via de KIEM GoCI regeling.
 

Meer weten?

GoCI is mede tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk voor meer informatie over GoCI en voor het indienen van je vraag op de pagina van GoCI.