Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?

30-11-2018 (16:00) - Creatie

Ontwerpbureaus, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts deden de afgelopen negen maanden uitgebreid onderzoek. 'De stad van de toekomst'  is daarvan het resultaat. Vandaag wordt de ontwerpstudie gepresenteerd in Pakhuijs de Zwijger te Amsterdam. 


Het onderzoek is gedaan aan de hand van vijf testlocaties van 1x1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daarbij gold als centrale vraag: 'Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren?'


Volgens de onderzoekers is het de hoogste tijd om hierover na te denken. Zeker nu er een miljoen extra woningen bijgebouwd moeten worden en klimaatsverandering steeds meer de aandacht vraagt. 
'De ontwikkelingen met betrekking tot energietransitie, mobiliteit, het klimaat en circulariteit gaan zo snel, dat het noodzakelijk is om nu concreet aan de slag te gaan met de stad van de toekomst', stelt projectleider Jutta Hinterleitner.


uitgangspunten zijn veranderd

Per testgebied hebben telkens twee multidisciplinaire teams gezocht naar oplossingen, mogelijke innovaties en aanbevelingen met betrekking tot de gestelde opgaven. Wat opvalt, is dat de uitgangspunten zijn veranderd ten opzichte van vijf jaar geleden.


Zo is de bestaande stad meer centraal gaan staan, is de positie van de auto veranderd en dwingt de klimaatverandering tot handelen. ‘Het is een vruchtbaar samenwerkingsproject geworden. Er ligt nu een fraai repertoire aan ontwerpvisies en transitieoplossingen die we gezamenlijk kunnen oppakken. Vanuit een ècht integrale samenwerking, weg van het koker- of sectordenken', Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW. 'Anders krijgen we niet de steden van de toekomst die we willen.'