Perspekt achter concept, ontwerp en realisatie van tentoonstelling “Macht, 800 jaar Binnenhof”

Perspekt achter concept, ontwerp en realisatie van tentoonstelling “Macht, 800 jaar Binnenhof”

01-10-2021 (10:54) - Creatie

Op 30 september opende demissionair minister-president Rutte de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Macht, 800 jaar Binnenhof’ in het Haags Historisch Museum. In 4 thema’s wordt 800 jaar Binnenhof in diverse media en met betekenisvolle collectie uitgebeeld. En, vanuit allerlei perspectieven, onder andere de toekomst. 
 
Macht is van alle tijden, macht is geen vaststaand fenomeen. De tentoonstelling laat de grote trends door de tijd zien. Het wordt de bezoeker duidelijk dat de toegang tot de macht steeds wijzigt, onder invloed van de tijdgeest.
 
Door op deze manier ‘boven de stof te staan’ en ‘360 graden rond te kijken’, wordt de bezoeker in staat gesteld het dagelijkse te relativeren. Dit ziet en voelt men ook doordat zowel schilderijen, prenten, foto’s, films van vroeger en nu en animaties door elkaar heen gebruikt worden.
 

Macht

De vier gekozen thema’s rondom macht, namelijk Bouwen voor de Macht, Strijden om de Macht, Kleven aan de Macht en Pronken met de Macht, worden verteld door personages die in de toekomst leven en, soms met enige verwondering, terugblikken op het verleden maar ook op het hier en nu.
 
De keuze voor deze vertelvorm maakt dat de personages hun open mening geven, die voorbij gaat aan de waan van vandaag en mogelijke gevoelige onderwerpen. Niet eerder werd een historisch verhaal in een museum op deze wijze verteld. Het stimuleert het tonen van zienswijzen, perspectieven en meningen van mensen van allerlei pluimage.
 

contextgevende film

Het levensgrote geveldecor (met onverwachte inkijkjes) is het projectiescherm van de contextgevende film over het onderwerp. Van hieruit begrijp je de volgende zalen. De vier zalen hebben elk een eigen thema en eigen karakter, waardoor de bezoeker geboeid blijft. 
 
Vanaf 2 oktober is de tentoonstelling “Macht, 800 jaar Binnenhof” geopend voor publiek.
 
Fotografie: Kim verkade