Rebranding Moneyou

16-08-2017 (13:47) - Creatie

Moneyou neemt na vijftien jaar afscheid van haar huidige look en vervangt die door een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe tone-of-voice.


Onderdeel van de rebranding is een verbeterde mobile first website waarop klanten terechtkunnen voor informatie over, en het beheren van hun producten Sparen, Lenen en Hypotheken. Bovendien introduceert Moneyou binnenkort de nieuwe app, zodat alle bankzaken zonder gedoe vanaf elk device geregeld kunnen worden. Ook het uiterlijk en de tone-of-voice voor alle klantcommunicatie en de persoonlijke klantpagina zijn vernieuwd. Met de nieuwe Moneyou-look wil de online financiële dienstverlener beter aansluiten bij de belevingswereld van haar doelgroep: millennials. De rebranding wordt de komende maanden gefaseerd doorgevoerd.


Bekijk hier de nieuwe website van Moneyou.