Tien genomineerde oplossingen voor een fossielvrije stad

24-01-2019 (15:16) - Creatie

Bij alle discussie rondom het Nationale Klimaatakkoord presenteert designplatform What Design Can Do alvast tien mogelijke oplossingen voor een fossielvrije stad. Een voorbeeld daarvan is Amsterdam Drops, een plan om de hijsbalken aan panden te gebruiken om kinetische energie op te wekken.


Als het gaat om schone energie blijft Amsterdam nu nog achter
bij andere Europese steden. De energietransitie verloopt moeizaam, mede door de vele regels die het aanzien van de stad beschermen. Daarom deed What Design Can Do, samen met IKEA Foundation en lokale partners, in de Clean Energy Challenge een beroep op de creatieve gemeenschap.


Dat leverde 95 ideeën op die eraan bij moeten dragen om de metropoolregio Amsterdam voor 2050 fossielvrij te maken. Onder de genomineerde projecten zijn Solar Visuals, een start-up die bouwmaterialen ontwikkelt waar zonne-energie mee wordt opgewekt; Boat Battery Swap, een elektrische deel-batterij voor boten, die thuis opgeladen kan worden; Super Power, een abonnement op duurzame techniek voor thuis.


vijf wereldsteden

De Clean Energy Challenge richt zich niet alleen op de Nederlandse hoofdstad, maar ook op vier andere wereldsteden. Elke stad heeft daarbij een relevant aandachtsgebied. In Delhi is dat wonen, in Nairobi is dat voedsel, in São Paulo mobiliteit, in Mexico-City afvalverwerking en in Amsterdam duurzame energie en ruimte.


Uiteindelijk krijgen alle genomineerde projecten de kans om hun idee verder aan te scherpen door feedback uit de selectiecommissie. Een jury beslist vervolgens welke projecten een geldprijs en acceleratieprogramma van Social Enterprise NL winnen. Zij worden op 6 maart 2019 bekendgemaakt in Pakhuis de Zwijger.  


bereidheid

Richard van der Laken, medeoprichter en creatief directeur van What Design Can Do: ‘Ik word er heel blij van dat zoveel creatieven verspreid over de wereld bereid blijken om de vraagstukken aan te pakken buiten hun dagelijkse praktijk. Afgaand op het aantal van 452 inzendingen hebben we met deze challenge opnieuw laten zien dat ontwerpers een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen die onze samenlevingen bedreigen.’