What Design Can Do lanceert de Clean Energy Challenge Amsterdam

04-09-2018 (11:20) - Creatie

In 2050 wil Amsterdam alle fossiele brandstoffen de stad uit hebben. Maar de energietransitie loopt stroef door gebrek aan ruimte en de vele regels die het aanzien van de stad beschermen. Daarom roepen What Design Can Do en de IKEA Foundation creatieven wereldwijd op met ideeën te komen voor ruimtelijke ingrepen, producten, diensten en systemen die het leven in de metropoolregio Amsterdam combineren met nieuwe schone energie.
 

Op dit moment blijft Amsterdam nog achter bij andere Europese steden qua schone energie. Bijna 60% van alle energie gaat op aan warm water en het verwarmen van de huizen. Bovendien staan esthetische overwegingen de introductie van een nieuwe infrastructuur in de weg doordat de metropoolregio Amsterdam ook plaats moet bieden aan cruciale recreatie- en transportfuncties. De Clean Energy Challenge vraagt om ideeën die energietransitie koppelen aan slimme designoplossingen die passen binnen stadsgezicht en het landschap in Amsterdam en omstreken.    
 

5 Continenten, 5 Wereldsteden, 5 Challenges

Met de nieuwe wereldwijde challenge vragen What Design Can Do en IKEA Foundation ontwerpers nieuwe antwoorden te vinden op energievraagstukken in vijf wereldsteden: Delhi, Nairobi, São Paulo, Mexico-City en Amsterdam. De kernvraag in al deze steden luidt: Hoe kunnen we de wijze waarop we energie produceren, distribueren en gebruiken in onze almaar groeiende grootstedelijke gebieden opnieuw vormgeven?
 

Inzenden

Elke stad heeft een eigen focus: wonen (Delhi), voedsel (Nairobi), mobiliteit (São Paulo), afvalverwerking (Mexico-City) en duurzame energie & ruimte (Amsterdam). Met de Challenge wordt gezocht naar oplossingen die lokaal verankerd zijn, naar bottom-up strategieën en naar het combineren van innovatie met traditionele kennis en plaatselijke netwerken. Zowel designers in de steden zelf als elders in de wereld kunnen hun ideeën inzenden via whatdesigncando.com/amsterdam-challenge.

 
De beste ontwerpen onderscheiden zich doordat ze innovatief, praktisch, schaalbaar, betaalbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn. De winnaars worden geselecteerd door een internationale jury.  De prijs bestaat onder meer uit een productiebudget en acceleratie-programma, gericht op het operationeel en markt klaar maken van de winnende inzendingen.
 
De Clean Energy Challenge Amsterdam komt tot stand in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam.