Aflossingsvrij populairder door lage hypotheekrente

Aflossingsvrij populairder door lage hypotheekrente

31-03-2021 (09:32) - Economisch

Met de koop van een woning gaan mensen een langdurige financiële verplichting aan. Het is dus belangrijk om goed door te (laten) rekenen hoe hoog de maandlasten zijn bij de verschillende hypotheekvormen. De laatste jaren leken er maar twee smaken te zijn: de annuïtaire of lineaire hypotheek. Je zou haast vergeten dat er ook nog een andere optie is, namelijk de aflossingsvrije hypotheek. En deze hypotheekvorm is bezig aan een comeback. Vooral starters kijken steeds vaker of een deels aflossingsvrije hypotheek financieel interessant is.
 

Eerdere terugdringing van de aflossingsvrije hypotheek

Afgelopen jaren werd door woningkopers veelal gekozen voor een annuïtaire of lineaire hypotheek. Bij beide hypotheekvormen bestaat de maandlast gedeeltelijk uit aflossing en gedeeltelijk uit rente. Dat voor een van deze vormen gekozen werd, had vooral te maken met de hypotheekrenteaftrek die hierbij mogelijk was. Deze aftrek maakt het mogelijk de betaalde rente voor de hypotheek af te trekken van het belastbaar inkomen, waardoor de fiscus voor een deel meebetaalt aan de woonlasten.
 
Er is echter onder woningkopers ook weer steeds meer interesse in een deels aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheek was tot een decennium geleden eigenlijk de standaard. Tijdens de vorige economische crisis, die ook leidde tot een crisis op de huizenmarkt, zijn er veel mensen door in de problemen gekomen. Doordat er niet werd afgelost kwamen veel woningen onder water te staan. Zolang de woning niet verkocht hoefde te worden, was dat geen probleem. Moest dat echter wel, dan konden mensen met een grote restschuld blijven zitten.
 
Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen werd vanaf 2013 de aflossingsvrije hypotheek aan banden gelegd. Zo mag nog maar slechts vijftig procent van de aankoopwaarde ermee worden gefinancierd. Aflossingsvrije hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten mogen nog worden voortgezet, en de hypotheekrente ervan mag worden afgetrokken. Bij aflossingsvrije hypotheken die nieuw worden afgesloten kan de rente niet meer worden afgetrokken.
 

Waarom wordt er weer meer gekozen voor aflossingsvrij?

Toch kiezen steeds meer kopers weer voor een gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek. Dit wordt veroorzaakt door de lage hypotheekrente. Nu de rente lager dan ooit is, weegt het nadeel van het wegvallen van de aftrek minder zwaar. Er wordt minder rente betaald, waardoor het verschillen tussen het bruto- en netto-maandbedrag ook kleiner is. Ondanks dat het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt, kunnen de maandlasten honderden euro’s lager uitkomen als niet te hoeft worden afgelost.
 

Risico’s die kleven aan een deels aflossingsvrije hypotheek

Hoewel kiezen voor een deels aflossingsvrije hypotheek financieel interessanter kan zijn, moeten woningkopers ook rekening houden met bepaalde risico’s. Ten eerste wordt er bijvoorbeeld tussentijds niet afgelost, maar moet dit wel aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Mensen dienen op dat moment voldoende eigen vermogen te hebben voor aflossing. Of de mogelijkheid hebben een nieuwe hypotheek af te sluiten. En dat is niet altijd het geval bij een daling van het inkomen of andere financiële tegenvallers. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een mogelijke toekomstige daling van de woningwaarde. Hoewel dit nog niet de komende jaren wordt verwacht, is het zo dat de schuld niet afneemt maar dit wel het geval kan zijn bij de onderliggende waarde van de woning.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing