BNO Branchebarometer: branche getemperd positief over 2021

BNO Branchebarometer: branche getemperd positief over 2021

12-02-2021 (15:53) - Economisch

Jaarlijks publiceert de BNO de BNO Branchemonitor met de economische prestaties van de ontwerpsector. In de BNO Branchemonitor 2021 wordt gekeken naar de cijfers in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Hoe stond de ontwerpsector ervoor? En hoe gezond was de sector financieel voordat de wereld werd overgenomen door een virus? Tegelijk werd de ontwerpsector bevraagd over de impact van corona op de ontwerppraktijk in 2020 en naar de verwachtingen voor de toekomst.
 

Verwachtingen

Uit de respons, die in de tweede helft van 2020 werd verzameld, blijkt dat de deelnemers aan het onderzoek somber zijn over het verwachte bedrijfsresultaat in 2020. De helft van de ondervraagden verwacht een afname van de omzet in vergelijking met 2019. Ondanks dat gevolgen van de pandemie op dit moment nog niet zijn te overzien, is een deel van de respondenten toch hoopvol gestemd over het huidige jaar 2021: zo'n tweevijfde van alle ontwerpers en bureaus verwacht een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De ontwerpbureaus zijn daarbij positiever dan de zelfstandige ontwerpers.
 

Maatregelen

In het coronajaar 2020 werd een flink pakket aan steunmaatregelen opgetuigd. De zelfstandige ontwerpers zonder personeel (zzp'ers) maakten met zo'n 30% vooral gebruik van de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Van de ontwerpbureaus vroeg 50% steun aan binnen de eerste Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), en gebruikte 29% de tweede NOW-overbrugging. Uitstel van belastingen was voor 23% van de bureaus een welkome tegemoetkoming. Respectievelijk 50% van de zzp'ers en 31% van de ontwerpbureaus maakten in het geheel geen gebruik van de beschikbare steunmaatregelen.
 
Meer actuele cijfers over gebruikte steunmaatregelen, personeelsbeleid, omzetverwachtingen en invloed van de coronacrisis op tarieven of bedrijfsstrategie in 2020 zijn te vinden in het volledige onderzoeksrapport. De BNO Branchemonitor 2021 bevat daarnaast cijfermateriaal over omzet, bedrijfsomvang, inkomstenbronnen, markten en uurtarieven in het jaar 2019. Het rapport is te vinden op bno.nl/branchemonitor 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing