Branche zegt nee tegen Ja-Ja sticker

13-03-2018 (15:27) - Economisch

De Gemeente Amsterdam heeft zich vandaag gemeld voor de rolzetting waarin uiteen wordt gezet wat de planning is met betrekking tot het protest dat officieel is aangetekend door reclamebedrijven, georganiseerd binnen verschillende brancheorganisaties. Zij stellen economische schade te lijden door de invoering van de zogeheten Ja-Ja Sticker.


In de oude situatie moesten bewoners aangeven wat zij niet wilden ontvangen maar dat is omgedraaid. Als je als consument wèl drukwerk in de bus wil, dan moet je daar nu juist een sticker voor aanvragen. De invoering van de Ja-Ja sticker is een streep door de rekening van veel drukwerkbedrijven en reclamebranche, die een belangrijk deel van hun omzet halen uit het verspreiden van flyers. Inwoners van Amsterdam kunnen de nieuwe sticker aanvragen om zo te voorkomen dat ze ongewenst reclamemateriaal in de bus vinden. 

 

in verweer

De brancheorganisaties vinden dat het invoeren van de Ja-Ja Sticker onzorgvuldig is en dat het niet aan gemeenten is om daarover te beslissen. Ook zijn ze van mening dat de belangen van winkeliers en de branche worden geschaad en gebaseerd zijn op onjuiste en niet bewezen milieuclaims. Binnen zes weken na de zitting van vandaag worden de inhoudelijke argumenten aan het gerechtshof voorgelegd. Uitspraak door het gerechtshof wordt eind 2018 of begin 2019 verwacht. In ieder geval tot die tijd zal de sticker dienst kunnen blijven doen. 

 


 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing