'Confidence Index Report’ Worldcom PR Group signaleert drie belangrijke trends

04-05-2018 (15:08) - Economisch

Het aantrekken en behouden van talent, het voldoen aan compliance-vereisten en de bescherming tegen cybercriminaliteit worden op dit moment door CEO’s en CMO’s wereldwijd als grootste uitdagingen gezien. Dat blijkt uit het ‘Confidence Index Report 2018’ van de Worldcom PR Group.
 

Onlangs werd het ‘Confidence Index Report 2018’ door de Worldcom PR Group gepresenteerd. In het rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat door twee onafhankelijke onderzoeksbureaus uitgevoerd werd onder 540 CEO's en CMO’s in Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en China. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. PR-professionals en managers hebben dat inzicht nodig om klanten voor te bereiden op mogelijke problemen en hindernissen op weg naar succes. Het ‘Confidence Index Report’ is vooral bedoeld om managers een tool te geven waarmee ze potentiële bedreigingen voor hun aanpak kunnen identificeren en een reactie daarop kunnen voorbereiden.
 
In het ‘Confidence Index Report 2018 ’ komen drie belangrijke ontwikkelingen naar voren:
 

2018: het jaar van de werknemer

Werknemers kregen in de periode van 2017 tot 2018 flink meer aandacht. Deze verschuiving in aandacht is omvangrijk: 43% van de managers is van plan om zich in 2018 aanzienlijk meer met hun werknemers bezig te houden.
Wat veroorzaakt deze verschuiving? Managers over de hele wereld ondervinden problemen met het aantrekken, behouden en activeren van medewerkers. Op de vraag om de activiteiten waarin ze veel vertrouwen hebben te rangschikken, kwam het vermogen om nieuw talent aan te trekken op een schamele 17e plaats, terwijl het vermogen om bekwame medewerkers te houden op de 15e plaats eindigde. Leiders zien het gebrek aan nieuw talent als de op een na grootste bedreiging voor het bereiken van de bedrijfsdoelen in 2018. 34% van de ondervraagden noemt dit hun grootste zorg.
 

Compliance

Misschien niet erg verrassend, maar de zakelijke leiders zien de recente veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving als de grootste bedreiging voor een succesvolle bedrijfsvoering in 2018. Als gevolg van grote politieke veranderingen zoals de Brexit en de Amerikaanse reisverboden beseffen veel managers dat de wereldwijde instabiliteit het ontwikkelen van strategische plannen bemoeilijkt. Bovendien zorgen wettelijke maatregelen zoals de Global Data Protection Regulation (GDPR) voor enorme veranderingen in de bedrijfsvoering. Deze wetgeving verandert niet alleen de manier waarop bedrijven klantgegevens verzamelen en gebruiken, maar kan ook resulteren in ernstige boetes als ze niet correct worden geïmplementeerd.
 

Cybercriminaliteit

In 2017 vonden er enorme cyberhacks plaats die invloed hadden op organisaties wereldwijd. Als gevolg hiervan beschouwen leiders cybercriminaliteit als de derde grootste bedreiging voor het bedrijfsleven in het komende jaar.
Interessant is dat 70% van de grote bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, cybercriminaliteit als een grotere bedreiging voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen beschouwen dan kleinere bedrijven. Hoewel kleine bedrijven minder bezorgd zijn over cybersecurity, hebben ze toch het minste vertrouwen in hun eigen vermogen om zich tegen cybercriminaliteit te beschermen.
De bezorgdheid over cybersecurity varieert ook per regio. Amerikaanse bedrijven zien cybercriminaliteit als een grotere bedreiging dan bedrijven in andere regio's. Het bewustzijn van deze bedreiging lijkt zich te vertalen in meer vertrouwen in het eigen vermogen om zich ertegen te kunnen beschermen, aangezien Amerikaanse bedrijven meer vertrouwen hebben in hun preventiemaatregelen.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing