Europees vertrouwen in advertentiemarkt onder druk

06-11-2018 (11:45) - Economisch

Het vertrouwen dat het bedrijfsleven in de Europese advertentiemarkt als geheel heeft, is volgens de European Advertising Business Climate Index in het derde kwartaal gedaald. Het vertrouwen in de advertentiemarkt is overigens niet verdwenen maar in grote lijnen is er sprake van een daling  (Engeland) of een stagnatie. Nederland doet het verhoudingsgewijs goed.


Volgens European Association of Communications Agencies (EACA) gaat het in de onderzochte landen om een afname van +14 naar +3. Nederland staat er met een coëfficient van +14,2 nog relatief goed voor. Daarentegen ging het ook hier in het tweede kwartaal beter dan in het derde kwartaal. Toen was er nog sprake van +17,3.


Invloed van Groot-Brittannië

Vooral in Groot-Brittannië blijkt het vertrouwen behoorlijk te zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft het grootste aandeel in de Europese advertentiemarkt en daardoor veel invloed op de algemene index. De daling van 35.9 punten hakt er dus flink in.  Gebrek aan vraag (52 procent) en inefficiênt werken worden door de onderzoekers onder meer genoemd als factoren van het dalende vertrouwen. In hoeverre de Brexit in het negatieve oordeel van de Britten een rol speelt, laten de onderzoekers in het midden.
 

banenstop WPP versus mediterrane groei

De verwachting is dat ook de komende peridoe een dalende lijn in vertrouwen zal  laten zien. Daarnaast gaat men er ook vanuit dat de werkgelegenheid blijft afnemen. Zie ook het eerdere bericht over de banenstop bij WPP. Niet alleen Nederalnd ook de Mediterrane zone staat er relatief goed voor. Daar steeg de verwachte vraag van -1.1 naar 2.1. De verwachte werkgelegenheid steeg er bovendien van -5.4 naar -3.8. 

 

 


 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing