Grootste vertrouwenskloof ooit hoogopgeleid en breed publiek

Grootste vertrouwenskloof ooit hoogopgeleid en breed publiek

18-02-2021 (14:05) - Economisch

Tijdens de pandemie is de grootste vertrouwenskloof tussen hoogopgeleid en het bredere publiek ontstaan. Dat blijkt uit de Edelman Trust Barometer. Dat is een jaarlijks onderzoek naar de mate van vertrouwen in overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Het onderzoek wordt sinds 2001 in zo’n 28 landen, waaronder Nederland, uitgevoerd onder 34.000 respondenten.
 
Terwijl de vertrouwensindex onder het geïnformeerde publiek op 79 staat, is de vertrouwensindex onder het brede publiek slechts 62, wat resulteert in een vertrouwenskloof van 17 punten - een vergroting van de vertrouwenskloof met zeven punten in vergelijking tot vorig jaar.
 
Misleiding
Vier op de tien Nederlanders gelooft dat de overheid het publiek opzettelijk probeert te misleiden door uitspraken te doen waarvan zij weten dat ze niet geheel correct, of juist zwaar overdreven zijn. De pandemie heeft de potentiële gevolgen van een slechte ’informatiehygiëne’ versneld: minder dan een kwart van de Nederlanders (23%) heeft een goede informatiehygiëne, wat inhoudt dat ze informatie verifiëren.
Als gevolg hiervan is de vertrouwenskloof tussen het hoogopgeleide publiek en het brede publiek het grootst geworden op het gebied van de media. Een voorbeeld hiervan is dat 43% van de Nederlandse respondenten van mening is dat journalisten proberen mensen opzettelijk te misleiden.
 
Werkgever het meest te vertrouwen
Toch blijkt de werkgever echter een bron van vertrouwen te zijn - momenteel staat de werkgever op de tweede plaats van meest geloofwaardige informatiebronnen onder de ondervraagden in Nederland. Bijna twee derde van de Nederlanders (63%) vindt dat CEO's moeten ingrijpen wanneer de overheid maatschappelijke problemen niet oplost, en 62% beaamt dat CEO's het voortouw moeten nemen bij veranderingen, in plaats van te wachten tot de overheid deze aankondigt.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing