Kantar Inclusion Index: Nederlandse vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in hoger management

23-09-2019 (10:09) - Economisch

Nederland doet het niet slecht, maar Canada doet het wereldwijd het best op het gebied van inclusion & diversity, op de voet gevolgd door de VS. Nederland is een goede middenmooter. Van de ondervraagde landen bungelen Singapore en Mexico onderaan.

Canada doet het het best op het gebied van inclusion & diversity. Het land voert de eerste Kantar Inclusion Index aan met 66%. Vrouwen zijn er met meer dan 40% goed vertegenwoordigd in de hogere managementfuncties en 65% van de Canadezen is ervan overtuigd dat Canadeze bedrijven actief streven naar inclusion & diversity op de werkvloer.  

De VS volgt Canada op de voet met niet alleen een mooi vertegenwoordiging van vrouwen, maar ook van mensen met een andere ethnische achtergrond (30%) in het hogere management. Beide landen staan ook voor uitdagingen. Zo hebben 20% van de Canadezen en 17% van de Amerikanen het afgelopen jaar te maken gehad met pesten op het werk.   Singapore en Mexico bungelen onderaan de lijst met ondervraagde landen, met respectievelijk 45% en 43%.  


Nederland goede middenmoot

Nederland doet het met een score van 60% niet slecht op de Kantar Inclusion Index. Zo heeft 59% van de Nederlandse ondervraagden het idee dat hun organisatie actief beleid voert op het gebied van inclusion & diversity, en vindt 63% dat hun bedrijf genoeg doet om medewerkers van verschillende achtergronden te ondersteunen.   Toch is er ook in Nederland nog genoeg werk aan de winkel. Zo zijn vrouwen met 36% nog steeds flink ondervertegenwoordigd in het hogere management. Nederlanders ervaren daarentegen weinig discriminatie op de werkvloer en er is minder sprake van pesten op het werk dan in veel andere landen.    


Zorg en farmaceutische branche wereldwijd hoogste score 

Kantar Inclusion Index. Managementfuncties zijn in deze sectoren fifty-fifty verdeeld en 59% heeft het idee dat hun organisatie een actief beleid op inclusion & diversity nastreeft. Toch rapporteert ook in deze branches bijna een op de vijf werknemers (19%) dat ze het afgelopen jaar zijn gepest op het werk. In Nederland maakt slechts 15% melding van pestgedrag op de werkvloer.    

 

Andere belangrijke resultaten

80% van de werknemers wereldwijd heeft het afgelopen jaar wel eens meegemaakt dat iemand werd gediscrimineerd op de werkvloer of zelf discriminatie ervaren. En slechts een op de drie voelt zich veilig genoeg op het werk om dit aan te kaarten bij de leidinggevende of de HR-afdeling. In Nederland durft wel bijna de helft (48%) van de medewerkers dit soort gedrag aanhangig te maken.

Wereldwijd is de helft van de werknemers (46%) van mening dat het voor je loopbaanontwikkeling belangrijker is 'wie je kent’ dan 'wat je weet’. In Nederland ligt dit percentage op 43%.

Bijna 1 op de 5 (19%) werknemers wereldwijd is het afgelopen jaar gepest, ondermijnd of geïntimideerd op het werk. Dit aantal ligt hoger voor etnische minderheden (23%). In Brazilië, Mexico en Singapore worden werknemers het meest gepest op het werk. In Italië, Nederland (15%) en Spanje is pesten het minst aan de orde.

Meer dan een kwart (27%) van de vrouwen wereldwijd heeft zich het laatste jaar wel eens ongemakkelijk gevoeld op de werkplek. En een op de vijf (20%) vrouwen denkt minder betaald te krijgen dan anderen met een vergelijkbaar functieniveau en van eenzelfde senioriteit. Een kwart (24%) van de LGBTQ+-populatie wereldwijd heeft het afgelopen jaar te maken gehad met pestgedrag of ondermijning op het werk. Meer dan de helft van de LGBTQ+-werknemers worstelt constant met geestelijke gezondheidsproblemen op het werk, zoals stress of angst. In Nederland voelt slechts 3% van de ondervraagde werknemers zich gediscrimineerd op grond van seksuele geaardheid.

Wereldwijd heeft 11% van de werknemers die tot een etnische minderheid behoren, het gevoel heel anders te worden behandeld op grond van hun etnische afkomst. 13% voelt zich buitengesloten en 28% maakt zich constant zorgen op het werk, specifiek vanwege hun etniciteit. In Nederland voelt slechts 3% van de werknemers zich gediscrimineerd op de werkvloer vanwege een andere ethnische achtergrond.


Eerste index op gebied ‘inclusion & diversity’

Met de Kantar Inclusion Index lanceert Kantar deze week 's werelds eerste index op het gebied van inclusion and diversity. De index is volledig gebaseerd op de feedback van werknemers. Voor de Kantar Inclusion Index werden (tot op heden) 18.000 mensen in 14 landen ondervraagd, werkzaam in 24 verschillende branches. Met de Inclusion Index wil Kantar een nieuwe wereldwijde standaard ontwikkelen die wereldwijd de vooruitgang op het gebied van ‘inclusion & diversity’ op de werkvloer meet.    

 

Download de whitepaper hier.

 
Meer resultaten uit de eerste editie van de Kantar Inclusion Index >>  

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing