Kentering op freelance-arbeidsmarkt: opdrachtgevers zien einde groei

23-08-2019 (10:43) - Economisch

Het klimaat op de arbeidsmarkt voor freelancers slaat om. Voor het eerst sinds jaren voorspellen opdrachtgevers een einde aan de groei. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Freelance Markt Index© (FMI), die uitkomt op een score van 99,5. Dat geeft aan dat het werkaanbod stagneert of zelfs iets krimpt. De voorspelling betreft het derde kwartaal van 2019.
 
De uitkomst is opmerkelijk, omdat opdrachtgevers voor het vorige kwartaal nog een redelijke groei verwachtten met een score van 114. Een score van 100 is de graadmeter voor een stagnerende markt. Zorgelijk is de verwachting echter allerminst. De afgelopen maanden kenden een lang aanhoudende stijgende lijn met een hoog volume aan opdrachten. Aan die stijging lijkt een einde te komen. De opdrachtgevers die aan de FMI deelnemen, houden elkaar goed in balans. Van alle respondenten verwacht 33,3% minder opdrachten uit te zetten, terwijl 34,2% juist uitgaat van meer opdrachten. 32,5% houdt het op een gelijkblijvend volume aan opdrachten.
 

omzet uitzenders en detacheerders daalt

De indicatie voor de markt voor freelance werk volgt de trend van flexwerk, zo blijkt uit de FMI, die elk kwartaal het klimaat voor tijdelijk werk peilt. Naast de telefonische enquête onder opdrachtgevers die gebruikmaken van Freelance.nl, put de FMI uit onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De ABU ziet de omzetten en uitzenduren onder de aangesloten uitzenders en detacheerders sinds het tweede kwartaal van 2019 dalen. Ook de conjunctuurindex van het CBS kent een licht dalende trend.
 

Overheidsplannen maken weinig indruk

In het kader van de FMI is opdrachtgevers ook gevraagd naar hun mening over de plannen die minister Wouter Koolmees koestert voor de hervorming van de freelance-arbeidsmarkt. Ze lijken de gemoederen aan ondernemerszijde nauwelijks bezig te houden. Het leeuwendeel van de respondenten (66) gaf aan nog geen mening te hebben. Met als meest gehoorde argument dat men nog onvoldoende bekend is met de materie. 19 respondenten reageerden positief op de plannen, 21 negatief en 20 neutraal.
 
De plannen van Wouter Koolmees (Sociale Zaken) behelzen een minimumloon van 16 euro voor zzp’ers, een speciale zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief vanaf 75 euro en een webmodule voor freelancers die daar tussenin zitten. De respondenten die positief zijn over de plannen prijzen vooral de intentie om de groep met de laagste inkomens te beschermen en ‘echte’ freelancers te onderscheiden van ‘gedwongen’ freelancers. De respondenten die de plannen als negatief ervaren, vinden dat de overheid zich niet met de relatie tussen freelancers en opdrachtgevers moet bemoeien. Koolmees zelf gaf onlangs overigens aan dat een ‘fundamentele herijking van het arbeidsrecht’ nog minstens tien jaar tijd vergt.
 

Over de Freelance Markt Index (FMI)

De Freelance Markt Index (FMI) is een driemaandelijkse verkenning van de markt voor tijdelijk werk, geïnitieerd en uitgevoerd door Freelance.nl, het grootste platform van Nederland dat freelance professionals en opdrachtgevers aan elkaar verbindt. Op het platform zijn veel management- en organisatieconsultants, ICT’ers, financials en communicatie- en marketingprofessionals aangesloten. In totaal staan bij Freelance.nl meer dan 300.000 kenniswerkers ingeschreven. De FMI weerspiegelt elk kwartaal de verwachtingen van het daaropvolgende kwartaal. 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing