Meer geld voor creatief Europa

03-07-2018 (14:46) - Economisch

Voor de volgende lange termijnbegroting van de EU 2021-2027 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de financiering voor Creative Europe te verhogen van 1,46 miljard euro naar 1,85 miljard euro.


609 miljoen euro van de nieuwe begroting wordt in het nieuwe voorstel toegewezen aan het bevorderen van de culturele en creatieve sector in Europa. In 2014-2020 was dat 430 miljoen euro. Een mooie stijging van meer dan veertig procent. Samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms worden opgezet om getalenteerde kunstenaars uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en maken het makkelijker voor makers om over de grenzen heen met elkaar samen te werken.  

 

online catalogus

De commissie stelt een bedrag voor van 1,081 miljard euro voor de financiering van audiovisuele projecten en stimulering van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector in Europa. Voor de periode 2014-2020 was er 756 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent een stijging van meer dan 40% voor de volgende periode. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties en innovatieve wijze van storytelling, waaronder VR. Verder wordt een online catalogus van Europese films ontwikkeld om Europese audiovisuele werken toegankelijker en zichtbaarder te maken.


Creative Holland

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing