Mispercepties over klimaatverandering, immigratie en maatschappelijke thema's

06-12-2018 (08:00) - Economisch

Hoe groot is het gat tussen de perceptie en werkelijkheid onder het algemeen publiek wanneer het gaat om belangrijke maatschappelijke kwesties? Hebben we wel een goed beeld van de status van klimaatverandering, zijn we op de hoogte van de werkelijke immigratiecijfers en hebben we enig idee hoe vol de gevangenissen zijn? Ipsos voert voor het vijfde jaar op rij het onderzoek ‘Perils of Perception’ uit om aan te tonen welke basisfeiten bekend zijn bij burgers in 37 landen, en welke niet. 

 
Het onderzoek legt onze mispercepties bloot over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen zoals klimaatverandering, immigratie en de economie door middel van het vragen van een inschatting van de werkelijke stand van zaken. Hierbij wordt aangetoond hoe onze sociale context invloed heeft op de manier waarop we de ‘werkelijkheid’ zien.  

Een greep uit de meest recente resultaten van het ‘Perils of Perception’ onderzoek:
 

Klimaatverandering

 
Vanaf het moment dat de Wereld Meteorologische Organisatie is begonnen met het meten van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, zijn de laatste 17 van de 18 jaar gemiddeld het warmst. Desondanks onderschat het algemeen publiek de globale toename van de temperatuur. Nederlanders denken dat slechts 7 van de afgelopen 18 jaar de warmste ooit waren.
Het aandeel van de energieconsumptie dat uit hernieuwbare bronnen komt, wordt in de meeste landen fors overschat. De gemiddelde Nederlander schat dat 22% van onze energieconsumptie komt van hernieuwbare energiebronnen, terwijl het daadwerkelijke aandeel slechts 6% is. 
 

Immigratie en demografie

Immigratie wordt in de meeste landen enorm overschat. Nederlanders denken dat 1 op de 4 mensen in Nederland immigrant is (niet geboren in Nederland). Het werkelijke aandeel is minder dan de helft, namelijk 12%.  In alle landen die deelnemen aan het onderzoek, met uitzondering van Turkije, wordt de grootte van de moslimgemeenschap overschat. In Nederland met een factor 4; gemiddeld denken Nederlanders dat 20% van de populatie moslim is, terwijl dat eigenlijk maar 5% is. 
 

Criminaliteit en geweld

Het aantal doden door het gebruik van vuurwapens wordt in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika en Zweden, overschat.  Daarnaast denken Nederlanders dat de gevangenissen voller zitten dan het geval is. 
 

Economie

Het aandeel van de bevolking dat werkloos of op zoek naar een baan is, wordt in alle landen in het onderzoek grof overschat. Gemiddeld over alle 37 landen is de inschatting van de werkloosheid bijna 5 keer groter dan het daadwerkelijke percentage (gemiddelde inschatting is 34% terwijl het in de werkelijkheid rond de 7% ligt). Nederlanders schatten de werkloosheid meer dan vier keer te hoog in (18% versus 4% in werkelijkheid).
 

Vaccinaties 

De vaccinatiegraad wordt in alle 37 landen onderschat. De gemiddelde inschatting is dat 73% van alle baby’s de aanbevolen vaccinaties heeft gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in de realiteit 94%. Nederlanders schatten de vaccinatiegraad in op 81%. 
 

Misperception index

In de ‘Misperceptions Index’, waarop alle 37 landen gerangschikt worden van meest tot minst accuraat, staat Nederland op plek 21. De mispercepties over belangrijke maatschappelijke thema’s in Nederland zijn sterker dan in, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.  
Burgers in Thailand zijn het meest inaccuraat, gevolgd door Mexico en Turkije. Het meest accuraat in hun inschatting van feiten omtrent belangrijke maatschappelijke thema’s zijn de inwoners van Hong Kong, gevolgd door de burgers in Nieuw-Zeeland en Zweden.
 
De volledige index (van minst naar meest accuraat):
 
Thailand (Minst accuraat)
Mexico
Turkije
Maleisië
Brazilië
Colombia
Rusland
Saudi-Arabië
China
Peru
België
India
Roemenië
Duitsland
Zuid-Afrika
Japan
Servië
Italië
Argentinië
Frankrijk
Nederland
Zwitserland
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Chili
Montenegro
Canada
Spanje
Australië
Polen
Singapore
Denemarken
Verenigd Koninkrijk
Hongarije
Zweden
Nieuw-Zeeland
Hong Kong (meest accuraat)
 
Voor alle details van het onderzoek: perils.ipsos.com

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing