Online nu belangrijkste advertentiekanaal

12-04-2018 (11:31) - Economisch

De jaarlijkse Online Ad Spend Study, die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, laat ook dit jaar weer een paar opvallende resultaten zien. Zo is in 2017 de online advertentiemarkt met negen procent gegroeid naar een omzet van 1,8 miljard euro. Hiermee is online advertising groter dan alle andere traditionele mediumtypen samen.


Andere opvallende uitkomsten uit het onderzoeksrapport zijn de explosieve groei van +116% van Digital Out of Home advertising (DOOH) en de afvlakking van de groei die in het tweede halfjaar van 2017 bij programmatic advertising is ontstaan. 

 

paid search adverteren grootst

Zoals verwacht is in 2017 het marktaandeel van digital advertising meer dan de helft van het totale advertentiebudget. Net als in voorgaande jaren is paid search adverteren ook in 2017 de grootste categorie binnen online advertising (46%). Daarnaast laat search ook de grootste groei zien (+12%). De advertentie-uitgaven voor display en classifieds (vergelijkingssites en rubrieksadvertenties) stegen respectievelijk met +7% en +3%. 

 

van traditioneel naar digitaal

Online video groeide in 2017 met maar liefst +40%, waarbij er steeds meer budget verschuift van traditionele tv naar digital video. Naast de aanhoudende groei binnen online video, wordt uit het onderzoek ook duidelijk dat andere mediumtypen de transformatie naar digitaal doormaken. Digital radio advertising groeit met +25% en ook Digital Out of Home advertising liet in 2017 meer dan een verdubbeling van de groei zien met +116%, resulterend in een digitaal aandeel van 11% in de Out of Home-markt. In 2016 was dit marktaandeel nog maar 5%.  


Nathalie Peters,
voorzitter IAB Nederland: “Er is in de markt een duidelijke convergentie tussen on- en offline marketing zichtbaar. Steeds meer adverteerders beginnen de voordelen in te zien die DOOH te bieden heeft, zoals interactieve advertenties die dynamisch zijn aangepast aan de doelgroep en het tijdstip van de dag. Dit was voor IAB Nederland ook een van de redenen om onlangs de Taskforce DOOH op te richten. Het is onze missie om de sector te begeleiden bij de toenemende digitalisering van de traditionele media.” 

 

programmatic advertising groeit

In vergelijking met 2016 lieten display-advertenties die via de programmatic exchange werden verkocht in 2017 een omzetstijging zien van +17%. De verschuiving van traditionele (handmatige) verkoop van advertenties naar programmatic advertising laat hiermee vanaf de tweede helft van 2017 een aanzienlijk geringere groei zien (+13%) in vergelijking met voorgaande jaren (+20%). Of de geringere groei in 2018 gaat doorzetten en welke invloed de GDPR-regelgeving heeft op de markt, zal later dit jaar onderzocht worden in de Programmatic Ad Spend Study 2018. 

 

afname groei display advertenties

Een andere opvallende trend is de afnemende groeisnelheid van display-advertenties op mobiel in 2017 (+19%) in vergelijking met 2016 (+34%). Mobiele advertenties inclusief search-, video- en banneradvertenties realiseerden in 2017 een marktaandeel van 42% binnen alle digitale advertenties. De afnemende groeisnelheid toont volgens Deloitte aan dat mobile advertising nu officieel als ‘volwassen’ kan worden beschouwd.


Nathalie La Verge, digital media-expert Deloitte: “In het verleden zagen we dat ad spend op mobiel ver achter bleef bij de mobiele consumptie. Door een toename in mobile inventory enerzijds, en hogere prijzen voor met name mobile search zien we dat publishers in 2017 in staat zijn om een groter aandeel van hun omzet uit mobiel te halen. Hiermee heeft mobile advertising de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Ondanks het feit dat er, met name op het gebied van meetbaarheid en accountability nog veel te doen is, verwachten we dat mobile ad spend steeds meer synchroon gaat lopen met mobiele consumptie.”

 

fonk en de beste out of home exploitant

Tot en met volgende week dinsdag kunnen lezers van fonkonline voor de vijfde keer de beste out of home exploitanten in Nederland van 2018 kiezen. In FONK Magazine 233 worden de uitkomsten van de enquete gepubliceerd en toegelicht. Bovendien worden niet alleen de exploitanten in de schijnwerpers gezet, ook de zich snel ontwikkelende branche krijgt in deze uitgave opnieuw een podium. 


Ook stemmen op de beste Out of Home exploitanten van 2018? Dat kan hier

 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing