RAI Automotive Industry en RAI AutomotiveNL bundelen krachten

27-01-2020 (10:23) - Economisch

De secties Automotive Industry en RAI AutomotiveNL van RAI Vereniging bundelen vanaf nu hun krachten in één nieuwe sectie: RAI Automotive Industry NL. Onlangs vond de eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst plaats en het aansluitende jaarlijkse Captains Diner. Met de fusie ontstaat één platform voor ondernemers en instellingen actief in de ontwikkeling en productie binnen de auto- en truckindustrie.
 
Met de fusie van beide secties kunnen de leden optimaal profiteren van elkanders kracht. De sectie RAI Automotive IndustryNL heeft van oudsher een sterke internationale focus om partijen in de automotive met elkaar te verbinden om samenwerking en new business te stimuleren. Ook heeft de sectie sterke banden met de Europese branchevertegenwoordiging in Brussel. De kracht van RAI AutomotiveNL kracht zit vooral in het stimuleren van innovaties, ontwikkeling van start-ups en arbeidsmarkt. RAI AutomotiveNL is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond, het hart van de Nederlandse automotive sector met bovendien een sterke connectie met kennis- enonderwijsinstellingen.
 
De nieuwe sectie heeft als doel gesteld om de marktpositie en concurrentiekracht van haar leden wereldwijd verder te versterken.. Hiertoe zijn de activiteiten van de sectie ondergebracht in een vijftal programmalijnen: smart mobility, green mobility, materials, internationalisation en human capital.
 

De Nederlandse automotive sector is goed voor een productiewaarde van circa 20 miljard euro en telt zo’n 45.000 werknemers. De sector is bij uitstek exportgeoriënteerd en voert circa 95 procent van alle geproduceerde producten uit naar het buitenland. Hierbij is Duitsland de belangrijkste afzetmarkt met een aandeel van circa 45 procent.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing