Steeds meer vrouwen freelancer

15-07-2015 (07:26) - Economisch

7.27 uur - Vrouwen kiezen steeds vaker voor het werkende bestaan als freelancer. In het algemeen steeg vooral het aantal Rotterdamse freelancers en hun omzet.
 
In het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal vrouwelijke freelancers met ruim 15 procent toe, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal mannelijke freelancers nam eveneens toe, maar in mindere mate (ruim 5 procent). Wel zagen mannen hun gemiddelde omzet meer stijgen dan vrouwen, zo blijkt uit de kwartaalmonitor van payrollbedrijf Tentoo.
 
Qua gemiddelde toename van de beloning voor hun werkzaamheden, blijven vrouwen nog achter bij hun mannelijke collega’s. Mannen verdienden in het tweede kwartaal van 2015 gemiddeld 1,7 procent meer, terwijl vrouwen 1,2 procent meer vergoeding ontvingen. 
 
De gemiddelde omzet van Nederlandse freelancers steeg in het tweede kwartaal, al was het beperkt (1,3 procent). Ook de gemiddelde tarieven kenden een lichte stijging (0,3 procent). Het aantal gewerkte uren nam wel behoorlijk toe. Volgens de kwartaalmonitor van Tentoo groeide het gemiddeld aantal gewerkte uren met ruim 10 procent. 
 
Vooral in Rotterdam nam het aantal freelancers flink toe. De Maasstad kende met ruim 17 procent de grootste stijging van de grote steden. In Rotterdam kenden de freelancers ook een fikse omzetstijging. Er was sprake van een toename van ruim 10 procent.
 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing