Vesteda integreert vastgoed met autodelen BMW

05-06-2018 (12:12) - Economisch

Op de Zuidas is autodelen al dagelijkse realiteit. Vesteda beschikt in complex De Boel over tien honderd procent elektrische BMW die met een app worden ingezet als deelauto. De bewoners van De Boel en de medewerkers van Vesteda en Axeco delen samen deze elektrische auto’s. Hiermee draagt Vesteda bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van de parkeerdruk in Amsterdam. 


Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda: “Vesteda wil een leidende rol spelen op het gebied van duurzaam wonen. Onze huurders in de stad hebben behoefte aan mobiliteit, maar niet per se aan een eigen auto. Door deelauto’s aan te bieden aan onze huurders en medewerkers in De Boel dragen we bij aan een beter klimaat, leveren we een waardevolle dienst aan onze huurders en optimaliseren we de inzet van ons wagenpark. In de praktijk zien we dat het gebruik door bewoners (vaak 's avonds en in het weekend) en door medewerkers (vaak overdag op werkdagen) elkaar goed  aanvult. Bewoners waarderen het dat ze in een gebouw wonen waar deelauto’s beschikbaar zijn."   


Marc Bras
, Manager BMW i van BMW Group Nederland: “Er is een belangrijke rol weggelegd voor elektrische deelauto’s in de toekomst van mobiliteit. In de praktijk zien we al dat steeds meer partijen deelauto’s integreren in vastgoedprojecten. Om onze innovatieve producten en diensten overtuigend in de markt te zetten, zoeken we steeds weer sterke partners om nieuwe verbindingen mee te leggen en vooral nu al te laten zien wat er mogelijk is. Door heel Nederland zien we de laatste jaren autodeel-initiatieven ontstaan. Deelauto’s zijn voor ons erg belangrijk. Op basis van intelligente systemen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte van gebruikers, zorgen we ervoor dat BMW Group ook in de toekomst relevant blijft voor een nog bredere doelgroep.” 

 

integratie vastgoed en autodelen

Het integreren van autodelen in vastgoed is een logische en duurzame keuze die veel voordelen biedt. “Door auto’s te delen, besparen gebruikers aanzienlijk in kosten, terwijl ze wel naar behoefte hun individuele mobiliteit kunnen invullen”, vervolgt Bras. “In de nieuwe economie gaat het er niet langer om dat je een auto bezit. Belangrijker is dat je kunt beschikken over mobiliteit. Ook voor steden is het delen van elektrische auto’s een interessante oplossing in verband met thema’s als luchtkwaliteit en ruimte, striktere parkeernormen en meer groen in de stad door minder auto’s toe te laten.”


 

De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing