20 gezondheidsfondsen gaan partnerschap aan met NOC*NSF

20-05-2020 (10:49) - Marketing

Twintig gezondheidsfondsen gaan een partnerschap aan met NOC*NSF, onder de noemer: de Gezonde Generatie. De ambitie is de gezondste generatie van de wereld in 2040. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij. De samenwerking werd bedacht en begeleidt door 2Basics.
 
2Basics ziet de Gezonde Generatie als het ultieme merk dat maatschappelijke impact wil scoren. De Gezonde Generatie wil Olympisch kampioen worden in alle sporten en in alle disciplines. Dit vraagt om een bijzondere aanpak.
 

het verhaal

Als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek, volgens het RIVM. Dat tij willen twintig gezondheidsfondsen keren en daarvoor gaan zij een samenwerking aan met NOC*NSF, mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij. Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar er valt nog veel te winnen. Sport en beweging onder jongeren neemt gedurende de middelbareschooltijd schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen. Met name dit onderwerp is een belangrijk speerpunt in de samenwerking met NOC*NSF en de twintig gezondheidsfondsen. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen de mogelijkheid tot sport en beweging. De gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij zetten zich daar vol voor in.
 
De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld, waarin de kracht van de 20 gezondheidsfondsen, NOC*NSF en de Nederlandse Loterij gebundeld wordt voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden aansprekende mensen vanuit TeamNL ingezet om jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren en wordt topsport gekoppeld met de breedtesport en sport met gezondheid. De Gezonde Generatie zal ook bij Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs, betrokken worden. Waar naast sport, ook aandacht komt voor voeding en mentale gezondheid.
 
Directeur Gezonde Generatie Mark Monsma: “We zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren. Nog nooit werkten zoveel gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de wereld in 2040 in Nederland. Het is van grote waarde dat Nederlandse Loterij het mogelijk maakt dat nu ook de Nederlandse Sport via NOC*NSF een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma en vice versa, dat wij de jeugdsport kunnen helpen versterken. Sporten en bewegen vormen een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking.”

Directeur 2Basics Ruben Houkes: ”Ik zie de Gezonde Generatie als het ultieme merk dat maatschappelijke impact wil scoren. De Gezonde Generatie wil Olympisch kampioen worden in alle sporten en in alle disciplines. Dit vraagt om een bijzondere aanpak. Onze strategie was om te kiezen voor de doelgroep waar de gezondheidswinst het grootst is en deze groep, het vmbo, te verbinden met het NOC*NSF. En de sporters daarbij als hefboom te gebruiken binnen de programma’s en campagnes van de Gezonde Generatie”.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch