3 tips voor gedragsbeïnvloeding gezond gedrag bij jongeren

3 tips voor gedragsbeïnvloeding gezond gedrag bij jongeren

22-09-2020 (10:08) - Marketing

Nederland wordt overspoeld met zorgelijke berichten over een toename van coronabesmettingen. Vooral onder jongeren is het aantal positieve uitslagen flink gestegen. In 2019 hebben influencer marketingbureau BrandAmbassadors, RadarAdvies, Trimbos Instituut en GGD regio Utrecht (GGDrU) een, door ZonMw gefinancierd, onderzoek uitgevoerd over de rol van vloggers bij het stimuleren van gezond gedrag. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen relevant zijn voor een effectieve corona-campagne onder jongeren, aldus het influencer marketingbureau.
 
BrandAmbassadors wil graag de drie belangrijkste lessen delen die het leerde uit het onderzoek naar gedragsbeïnvloeding van gezond gedrag bij jongeren.
 
1. Wees specifiek in je doelgroepafbakening en influencerselectie
De influencer moet naadloos aansluiten bij de leefwereld van jongeren en voor hen een potentieel rolmodel zijn. Onthoud daarbij dat niet alle jongeren hetzelfde rolmodel hebben en niet alle influencers dezelfde groep jongeren bereiken. Het voorafgaand creëren van verschillende persona’s helpt om jongeren beter te begrijpen en een kritische blik te werpen op de diverse influencerselecties die hierop aansluit
 
2. Zorg dat de boodschap klopt
De influencer moet goed geïnformeerd zijn en een verhaal vertellen dat waar is. Daarvoor is het belangrijk om de influencer vrij te laten, maar voorafgaand wel te voorzien van de juiste kennis door een zorgprofessional. Het delen van persoonlijke ervaringen omtrent Corona vanuit de influencer is daarbij effectiever dan een gescript en op feiten gebaseerde boodschap waar jongeren zo doorheen prikken. Na het verspreiden van de (gedrag-stimulerende) boodschap onder jongeren, moet de influencer dit zelf ook in acht nemen. Een influencer moet dus niet een paar dagen later zelf uitbundig feestend op Instagram staan. Anders sla je met deze campagne de plank volledig mis.
 
3. Cocreatie? Ja. Coproductie? Nee
Zet een (zorg)professional alleen in voor de schermen als deze iets toevoegt aan de campagne of expert is. Tips en feiten die niet aansluiten bij de leefwereld van jongeren of als ‘open deuren’ worden beschouwd, zorgen er gelijk voor dat er wordt weggeklikt. De influencer is in de lead van de productie en zijn/haar persoonlijke verhaal moet authentiek en leidend zijn. 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch