AI en personalisatie prioriteit voor merken in de Benelux

05-11-2018 (13:21) - Marketing

Uit het internationale Context is Everything onderzoek van Adobe blijkt dat een overweldigende meerderheid (88%) van de bedrijven in de Benelux personalisatie als prioriteit beschouwt. Toch geeft slechts iets meer dan een vijfde (22%) van de merken aan dat ze momenteel het vereiste niveau van personalisatie leveren. Dit is het laagste resultaat in alle onderzochte markten.


Als de minst presterende markt in Europa (42% in Duitsland, 35% in Zwitserland en Frankrijk, 30% in het Verenigd Koninkrijk en 23% in Scandinavië), is er voor ondernemingen in de Benelux werk aan de winkel op het gebied van personalisatie. Slechts 3% van de organisaties in de Benelux zet AI al succesvol in om personalisatie mogelijk te maken. Op dit moment bevinden de meeste bedrijven in de Benelux zich nog in de test- (22%) of uitrolfase (33%). De grote meerderheid (77%) verwacht echter wel dat zij AI voor 2020 gaan inzetten voor bedrijfs- en consumenten analytics.


Inhaalslag

Bijna twee derde (64%) van de ondervraagde merken in de Benelux geeft aan op dit moment te veel gegevens uit te veel bronnen te verzamelen, maar weet niet goed hoe zij deze data moeten analyseren. 56% van de bedrijven zegt moeite te hebben om de gegevens snel genoeg te verwerken. Meer dan twee vijfde (42%) van de bedrijven in de Benelux geeft ook aan dat de GDPR hen in zekere mate heeft beperkt in het realiseren van personalisatie.
De belofte van AI is dat het merken meer controle biedt over hun gegevens en meer mogelijkheden om deze data te analyseren. Om de achterstand op andere markten in te halen, hebben bedrijven in de Benelux een strakke planning voor de implementatie van AI om bedrijfs- en klantgegevens te analyseren. Iets meer dan de helft (56%) van de respondenten in de Benelux is van plan om AI geïmplementeerd te hebben in 2019, oplopend tot 83% aan het eind van 2020.
Paul van Keeken, Senior Enterprise Marketing Manager Benelux bij Adobe: “ Het niveau van analyse dat nodig is voor een effectieve personalisatie op schaal leek enkele jaren geleden misschien nog onmogelijk, maar AI maakt dit nu wel mogelijk. Hierdoor kunnen bedrijven snel essentiële klantinzichten krijgen uit enorme hoeveelheden data."


cultuur van verantwoordelijkheid

Naast de uitdagingen op het gebied van data geeft 44% van de bedrijven aan dat zij niet beschikken over de capaciteiten en vaardigheden om deze data te verwerken. Om ervoor te zorgen dat hun investeringen in AI succesvol zijn, richten merken in de Benelux zich dan ook vooral op het aannemen van nieuw talent en het opleiden van hun huidige medewerkers:

68% leidt hun huidige personeelsbestand op

67% neemt nieuw personeel in dienst om ervoor te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden beschikken om van AI te kunnen profiteren

IT-vaardigheden (54%), klantenservice (53%) en kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek (48%) zijn de drie belangrijkste skills waarop Benelux-bedrijven personeel aannemen

Marketingvaardigheden (73%), vormen de topprioriteit in het opleiden van huidige werknemers, gevolgd door ethische kennis en vaardigheden (70%) en vaardigheden op het gebied van klantenservice en gegevensanalyse (beide 59%)


methodiek

Adobe heeft onderzoeksbureau Coleman Parkes de opdracht gegeven om 600 senior business decision makers te interviewen, bestaande uit 100 respondenten uit elk van de volgende Europese landen/regio’s: Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch