Bijna de helft van de jongeren verwacht volledige lockdown

Bijna de helft van de jongeren verwacht volledige lockdown

24-03-2020 (13:14) - Marketing

Angst voor een lockdown, een economische crisis, fake news, studiestress en bezorgdheid over de gezondheid van familie en vrienden. Dat zijn de zaken die jongeren het meeste bezighouden op dit moment, blijkt uit onderzoek van Marktonderzoeksbureau MediaTest.
 
MediaTest vroeg afgelopen vrijdag aan de jongeren in haar online panel hoe zij de crisis rondom het Coronavirus ervaren. In totaal deelden 439 Millennials en Gen Z-ers in de leeftijdscategorie van 16 tot 40 jaar hun ervaringen en meningen.
 

Fake news

Vrijwel alle jongeren (93 procent) checken minimaal drie keer per dag het nieuws. De meesten vinden de berichtgeving over over het Coronavirus voldoende en volledig, ook vanuit de overheid. Maar toch vindt drie op de tien (30 procent) de berichtgeving tegenstrijdig. En 70 procent van de jongeren maakt zich zorgen om fake news. Vooral Millennials (25 tot 40 jaar) zijn bang verkeerd te worden geïnformeerd over het virus (76 procent). Gen Z (16-24 jaar) maakt zich hierom iets minder zorgen (66 procent). Ook vindt 49 procent van de jongeren dat de berichtgeving over het virus onnodige paniek onder de bevolking teweegbrengt.
 
Social media, digitale kranten en de dagelijkse nieuwsuitzendingen vormen veruit de belangrijkste bron van informatie. Bijna de helft (46 procent) haalt het nieuws van de websites vanuit de overheid (bijv. RIVM). Slechts 11 procent van de jongeren noemt de papieren krant als nieuwsbron.
 
De helft van de jongeren vindt dat de overheid te laat heeft ingegrepen. Wel is 71 procent het eens met de maatregelen die de overheid vervolgens nam en heeft 69 procent van de ondervraagden vertrouwen in haar aanpak. Een nagenoeg even grote groep (68 procent) vindt het goed dat de regering eigen keuzes maakt over de maatregelen en niet als vanzelfsprekend de rest van de Europese Unie volgt.
 

Lockdown

Maar liefst 68 procent van de jongeren verwachtte afgelopen vrijdag dat er binnen twee weken nog strengere maatregelen zouden worden afgekondigd. Dit is inmiddels ook gebeurd.47 procent verwacht zelfs een gehele lockdown in Nederland. Volgens 22 procent van de jongeren gaat het vijf maanden of langer duren voordat het leven door kan gaan zoals vóór Corona. 81 procent verwacht dan ook niet dat de Olympische Spelen dit jaar doorgaan.
 
Driekwart van de ondervraagden verwacht een economische crisis als gevolg van de Coronacrisis. Eenderde van de jongeren maakt zich zorgen over de eigen financiële situatie en slechts 17 procent van dejongeren is op dit moment bang is om zijn of haar baan te verliezen.
 

Studiestress

Het studeren gaat de jongeren thuis minder gemakkelijk af dan op school of op de universiteit. 72 procent verwacht negatieve gevolgen van het Coronavirus voor de studie, zoals slechtere prestaties en studievertraging. De online colleges hebben volgens de meesten (61 procent) een lagere kwaliteit dan de fysieke colleges. 67 procent besteedt thuis minder tijd aan studie dan op school, en het thuiszijn gaat behoorlijk ten koste van de productiviteit (58 procent). Maar liefst 61 procent maakt zich daarom zorgen over het afronden van de studie.
 

Vooral zorgen om anderen

Het Coronavirus wordt door bijna alle jongeren als een dreiging gezien voor de Nederlandse volksgezondheid. Deze dreiging werd bij de meerderheid van de jongeren pas duidelijk vanaf de eerste besmettingen in Brabant (53 procent). Slechts 5 procent van de jongeren voorzag een probleem bij de besmettingen in China. Maar verrassend genoeg zijn veel jongeren helemaal niet ongerust over de eigen gezondheid. Slechts een kwart (27 procent) van de jongeren maakt zich daar zorgen om; vrouwen meer dan mannen. De jongeren maken zich vooral druk om de gezondheid van hun familie en vrienden (74 procent).


Wel of geen Corona?

Maar liefst 69 procent verwacht het Coronavirus nog te krijgen. Dit is te verklaren doordat er in de berichtgeving veel gesproken wordt over groepsimmuniteit. Om besmetting en verspreiding te voorkomen, nemen bijna alle jongeren maatregelen. 76 procent blijft thuis van werk of studie, 85% wast regelmatig de handen en meer dan driekwart van de jongeren vermijdt grote groepen en fysiek sociaal contact. Vrouwen treffen over het algemeen meer maatregelen dan mannen. Mannen (31 procent) denken ook vaker dan vrouwen (17 procent), dat er overdreven gereageerd wordt op het virus.

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch