DDMA start met Commissie Fieldmarketing

DDMA start met Commissie Fieldmarketing

27-10-2021 (11:28) - Marketing

Branchevereniging DDMA heeft er een nieuwe commissie bij, specifiek voor de fieldmarketingsector. Met de oprichting van de Commissie Fieldmarketing wil de branchevereniging een toekomstbestendige fieldmarketingsector voor consument, bureau en opdrachtgever borgen. De commissie vormt een goede afspiegeling van de markt met afgevaardigden uit verschillende branches die aan straat- en deur-tot-deurwerving doen: goede doelen, loterijen, energie, telecom, uitgeverijen en bureaus.
 

Aanleiding

De fieldmarketingsector is sinds de oprichting goed vertegenwoordigd binnen de DDMA-achterban. Ook is de Code Fieldmarketing al jaren een goed functionerende zelfregulering die de sector helpt. Actuele ontwikkelingen hebben echter laten zien dat het oprichten van een commissie van toegevoegde waarde is om de sector nog beter te ondersteunen. Tijdens de covid-crisis is er een sectorbreed overleg ontstaan met afgevaardigden uit de hele sector, zowel vanuit bureaus als opdrachtgever, om onderling maatregelen te bespreken. De meerwaarde hiervan was voor alle partijen duidelijk. Daarnaast is er door de nieuwe Telecommunicatiewet, die van telemarketing een opt-in-kanaal heeft gemaakt, binnen organisaties extra aandacht voor fieldmarketing. Dit zorgt voor meer druk op het kanaal, wat het extra belangrijk maakt om de toekomstbestendigheid ervan te bewaken. Dat doet DDMA met een commissie waarin de hele sector is vertegenwoordigd.
 

Pijlers en activiteiten

De focus van de DDMA Commissie Fieldmarketing ligt op kennisdeling en inspiratie, het opstellen van eenduidige richtlijnen en werken aan een betere beeldvorming. Dat doet de commissie aan de hand van 5 pijlers: Politiek en wetgeving, Data, techniek en innovatie, Consumenten en mening, Kwaliteit en gedrag en Toekomst. DDMA-leden kunnen praktische kennissessies, handleidingen en checklists verwachten, maar ook een consumentenonderzoek om het sentiment in de samenleving rondom fieldmarketing te meten.
 

Samenstelling en samenwerking

De DDMA Commissie Fieldmarketing bestaat vanaf de start uit de volgende leden: Tibout Hemmes (Postcode Loterij, voorzitter), Souhail Haouari (Unicef), Taco de Knecht (DELTA Fiber Nederland), Chris Izaks (Nederlandse Loterijen), Ferry Raaijmakers (Hof, Essent), Bram Borst (Mediahuis), Frank Koevoets (KPN), Jordy Oosterveld (Fonky) en Joost Roefs (Direct Result). Er is nog plek voor nieuwe leden. Gezamenlijk zijn de commissieleden verantwoordelijk voor het creëren van bovengenoemde output en zoeken zij waar mogelijk en nodig samenwerking op met de rest van de sector. Onder de noemer Directe werving werkt de commissie nauw samen met de DDMA Commissie Telemarketing. Beide kanalen zijn nauw verbonden en vallen bij opdrachtgevers vaak onder dezelfde verantwoordelijke. Ook hebben ontwikkelingen in het ene kanaal vaak effect op het andere kanaal, zoals nu te zien is met de vernieuwde Telecommunicatiewet.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch