Nieuw keurmerk voor kwaliteit tourmanagement in Nederland

03-12-2019 (14:16) - Marketing

Colin George en Lorenzo Lede, oprichters van Strictly Tour & Security Management, hebben in samenwerking met Keurmerk Nederland een nieuw keurmerk voor het tourmanagement in Nederland opgezet. 
 
Momenteel worden er nog geen standaardeisen gesteld aan de kwaliteit van tourmanagers. Het kunnen waarborgen van kwaliteit en veiligheid is dan ook niet vanzelfsprekend. Het nieuwe keurmerk wordt toegekend na toetsing aan de hand van vijf pijlers: veiligheid, stagemanagement, tourmanagement, chauffeursdiensten en EHBO.
 

Keurcommissie

Een keurmerkcommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van het keurmerk, de toetsingsfrequentie en eventuele wijzigingen of aanvullingen in de eisen. De keurmerkcommissie bestaat uit Lorenzo Lede, Babek Arjang Far, Basha de Groot en Kelly Elferink. Het keurmerk staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van het Keurmerk Register. Het keurmerk en de verschillende basiscursussen zijn drie jaar geldig.
 
‘Bij managementbureaus is er duidelijk een groeiende vraag naar professionele tourmanagers voor artiesten. We zien regelmatig dat tourmanagers onprofessioneel handelen, drinken onder werktijd en geen focus hebben op de artiest zelf’, aldus Lorenzo Lede. ‘Vanuit dit oogpunt hebben wij daarom het keurmerk opgezet. Een keurmerk dat eenduidigheid in de sector creëert, om zo het tourmanagement in Nederland naar een hoger én vooral veiliger niveau te tillen’. 
 
 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch