Onderzoek naar verplaatsingsgedrag geeft inzicht in OOH-planning

09-04-2019 (11:49) - Marketing

Kinetic Nederland en Clear Channel Nederland hebben onderzoek gedaan naar verplaatsingsgedrag in Nederland. Het doel hiervan is om abri-pakketten verder te optimaliseren. Zo geeft de analyse inzicht in de mediadruk per gemeente. Daaruit blijkt hoe belangrijk de spreiding van abri's is. 

De performance van OOH-campagnes wordt bepaald aan de hand van het Buitenreclame Onderzoek (BRO), waarin Nederland is opgedeeld in 30 BRO-regio’s. De resultaten van het BRO geven al veel inzicht in de campagne. Maar omdat de exploitatie van abri’s is toegewezen op gemeenteniveau (380 gemeentes), geeft het BRO geen inzicht in welke gemeentes de contacten precies worden opgedaan en hoe de mediadruk verspreid is binnen de regio.


Hierdoor kon tot nu toe niet nauwkeurig worden bepaald wat de mix van gemeentes moest zijn om de mediadruk optimaal te spreiden binnen een BRO-regio. Om deze nuances binnen de BRO-regio inzichtelijk te maken zijn alle verplaatsingen van gemeente tot gemeente in kaart gebracht met de mobiele verplaatsingsdata van Vodafone.


bereik

Hierbij komen interessante inzichten naar voren. Zo blijkt dat een groot deel van de mensen binnen een week niet of nauwelijks afreizen naar het gebied van een andere exploitant. Dit is niet voldoende om genoeg contacten op te doen voor een succesvolle campagne.


Dit reisgedrag wordt vooral bepaald door de onderlinge afstand tussen gemeentes. Meestal reizen mensen alleen af naar een nabijgelegen gemeente. Een uitzondering is het bezoek aan grote steden. Wel blijkt het dekkingsgebied van grote steden niet groot genoeg te zijn om het hele land te bereiken, aldus de onderzoekers.


details

Dankzij de analyses van verplaatsingen kan er nu per gemeente een profiel worden gemaakt. Op die manier wordt het Buitenreclame Onderzoek verrijkt en is planning op nieuw detailniveau mogelijk. Lees hier het volledige onderzoek. 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch