Ook in 2019 sterke groei digital advertising

10-12-2019 (10:11) - Marketing

Adverteerders hebben in het eerste halfjaar van 2019 bijna 1,1 miljard euro aan digital advertising besteed. De groei van de markt zet dus sterk door met 12 procent. Search is nog steeds de grootste categorie in online advertising met een groei van 11 procent. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Online Ad Spent Study die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland.
 
Verder is de extreme groei van Digital Out of Home (DOOH) meer gestabiliseerd. En de macht van de grote, internationale spelers blijkt nog groter dan verwacht en dan met name op het gebied van search, video en content. In 2018 liet Digital Out of Home-advertising nog een explosieve groei zien van ruim 90 procent, in het eerste halfjaar van 2019 is de groei aanzienlijk afgevlakt. Volgens de respondenten van het onderzoek komt dit onder andere door een natuurlijke rem vanwege het maximaal aantal geschikte schermen. Een duidelijk teken dat het medium in een meer volwassen en daarmee stabiele fase komt.
 

Sterke groei content

Verder blijkt uit de cijfers dat met name content in het eerste halfjaar van 2019 sterk is gegroeid. Volgens IAB Nederland komt dit vooral doordat publishers het gemakkelijker maken om content in te kopen. Zo is er een verbreding zichtbaar in het productaanbod in contentmarketing. Wel plaatst Deloitte de kanttekening dat tegenwoordig de budgetten van content advertising lastiger zijn vast te stellen doordat er vaker totaalpakketten worden verkocht. Datzelfde geldt voor display advertising (voorheen banner advertising), waarover de respondenten aangaven dat het steeds lastiger is om budgetten uit te splitsen in traditionele banners, rich media en allerlei andere formaten. 
 
Was het marktaandeel van de grote, internationale spelers in 2016 57 procent, dit jaar laten de cijfers zien dat dit inmiddels al 70 procent bedraagt. De onderzoekers verwachten dat dit percentage in korte tijd nog verder zal stijgen, waarbij de groei voornamelijk in de long tail zit. Dit komt onder andere doordat het inmiddels ook voor kleinere adverteerders makkelijk is om direct bij de internationale partijen in te kopen. De meeste omzet wordt uit de groeigebieden search, video en content gehaald. 
 
Download hier het hele onderzoek
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch